Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 18.21

Текст

пр̣тхактвена ту ядж гя̄нам̇
на̄на̄-бха̄ва̄н пр̣тхаг-видха̄н
ветти сарвеш̣у бхӯтеш̣у
тадж гя̄нам̇ виддхи ра̄джасам

Дума по дума

пр̣тхактвена – поради разделяне; ту – но; ят – което; гя̄нам – знание; на̄на̄-бха̄ва̄н – разнообразни положения; пр̣тхак-видха̄н – различни; ветти – знае; сарвеш̣у – във всички; бхӯтеш̣у – живи същества; тат – това; гя̄нам – знание; виддхи – трябва да се знае; ра̄джасам – от гледна точка на страстта.

Превод

Знанието, чрез което се вижда различен вид живо същество във всяко отделно тяло, е в гун̣ата на страстта.

Пояснение

Схващането, че материалното тяло е живото същество и с разрушаване на тялото се разрушава и съзнанието, се нарича знание в гун̣ата на страстта. Според него телата се различават едно от друго, защото са развили различно съзнание; с други думи, не съществува отделна душа, проявяваща съзнание. Самото тяло е душата и отвъд тялото няма отделна душа. Според това разбиране съзнанието е временно. Или пък – не съществуват индивидуални души, а една всепроникваща, всезнаеща душа, докато тялото е проявление на временно невежество. Или още – извън това тяло няма никаква особена индивидуална или върховна душа. Всички тези схващания произхождат от гун̣ата на страстта.