Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 18.19

Текст

гя̄нам карма ча карта̄ ча
тридхаива гун̣а-бхедатах̣
прочяте гун̣а-санкхя̄не
ятха̄вач чхр̣н̣у та̄нй апи

Дума по дума

гя̄нам – знание; карма – работа; ча – също; карта̄ – работник; ча – също; тридха̄ – от три вида; ева – несъмнено; гун̣а-бхедатах̣ – в съответствие с различните гун̣и на материалната природа; прочяте – се казва; гун̣а-санкхя̄не – в съответствие с различните гун̣и; ятха̄-ват – такива, каквито са; шр̣н̣у – слушай; та̄ни – всички те; апи – също.

Превод

В съответствие с трите гун̣и на материалната природа има три вида знание, дейност и извършители на дейността. Сега чуй за тях от мен.

Коментар

В четиринайсета глава изчерпателно бяха описани трите материални гун̣и. Там се каза, че гун̣ата на доброто просветлява, гун̣ата на страстта усилва материализма, а гун̣ата на невежеството води до мързел и безделие. Трите гун̣и на материалната природа обвързват; те не са източници на освобождение. Дори в гун̣ата на доброто човек е обусловен. В седемнайсета глава бяха описани различните видове обожание от различните хора в различните гун̣и на материалната природа. А тук Бог казва, че желае да говори за различните видове знание, извършители и работа в съответствие с трите материални гун̣и.