Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 18.18

Текст

гя̄нам гйеям паригя̄та̄
три-видха̄ карма-чодана̄
каран̣ам карма картети
три-видхах̣ карма-санграхах̣

Дума по дума

гя̄нам – знанието; гйеям – целта на знанието; паригя̄та̄ – познавачът; три-видха̄ – три вида; карма – работа; чодана̄ – стимулът; каран̣ам – сетивата; карма – работата; карта̄ – извършителят; ити – така; три-видхах̣ – на три вида; карма – на работа; санграхах̣ – съвкупността.

Превод

Знанието, обектът на знанието и познавачът са трите фактора, мотивиращи действието, а сетивата, работата и извършителят са трите съставни части на действието.

Коментар

За всяка работа има три стимула: знанието, обектът на знанието и познавачът. Инструментите за работа (сетивата), самата работа и работещият се наричат съставни части на работата. Всяка работа, извършвана от човешко същество, притежава тези елементи. Преди началото на действието е налице някакъв импулс, наречен вдъхновение. Всяко решение, до което се стига, преди да се осъществи дадена работа, представлява нейна фина форма. След това работата приема формата на действие. Най-напред се преминава през психологичните процеси на мислене, чувстване и желание и това се нарича стимул. Вдъхновението за работа е едно и също, ако идва от писанията или от напътствията на духовния учител. Когато и вдъхновението, и извършителят са налице, същинската дейност се осъществява с помощта на сетивата и ума – центърът на всички сетива. Всички тези елементи, взети заедно, съставляват цялостната картина на дейността.