Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 18.15

Текст

шарӣра-ва̄н-манобхир ят
карма пра̄рабхате нарах̣
ня̄йям ва̄ випарӣтам ва̄
пан̃чаите тася хетавах̣

Дума по дума

шарӣра – с тялото ва̄к – слово; манобхих̣ – и ума; ят – която; карма – работа; пра̄рабхате – започва; нарах̣ – една личност; ня̄йям – правилна; ва̄ – или; випарӣтам – противоположната; ва̄ – или; пан̃ча – пет; ете – всички тези; тася – нейните; хетавах̣ – причини.

Превод

Тези пет фактора са причина за всяка правилна или неправилна дейност, която човек извършва с тяло, ум или слово.

Коментар

Думите „правилна“ и „неправилна“ са от голямо значение в този стих. За правилна се счита работата, извършена според изложените в писанията наставления, а за неправилна – работата, която се извършва в разрез с правилата на писанията. Тези пет фактора са необходими за цялостно осъществяване на всяка дейност.