Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 16.9

Текст

ета̄м др̣ш̣т̣им аваш̣т̣абхя
наш̣т̣а̄тма̄но 'лпа-буддхаях̣
прабхавантй угра-карма̄н̣ах̣
кш̣ая̄я джагато 'хита̄х̣

Дума по дума

ета̄м – това; др̣ш̣т̣им – виждане; аваш̣т̣абхя – като приема; наш̣т̣а – изгубени; а̄тма̄нах̣ – те самите; алпа-буддхаях̣ – нискоинтелигентните; прабхаванти – преуспяват в; угра-карма̄н̣ах̣ – дейности, причиняващи страдания; кш̣ая̄я – за разрушение; джагатах̣ – на света; ахита̄х̣ – неблаготворни.

Превод

С подобни заключения, изгубени за самите себе си и лишени от разум, демоните извършват неблаготворни, ужасни дейности, водещи до унищожението на света.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Демоничните личности предприемат дейности, водещи света към гибел. Бог ги нарича нискоинтелигентни. Материалистите, без никаква представа за Бога, смятат, че вървят по пътя на прогреса. Но според Бхагавад-гӣта̄ те са неинтелигентни и лишени от здрав разум. Те се опитват да измъкнат максимална наслада от този материален свят и непрекъснато изобретяват неща, носещи удоволствие. Подобни изобретения са мерило за напредък на материалистична цивилизация, но в резултат хората стават все по-агресивни и по-жестоки – и към животните, и към другите човешки същества. Те вече не знаят как трябва да се отнасят един към друг. Убиването на животни е широко разпространено сред демоните. Такива хора са врагове на света, защото рано или късно ще измислят и създадат нещо, което ще доведе до разрушението на всичко. В този стих косвено се предсказва създаването на ядреното оръжие – гордостта на съвременния свят. Всеки миг може да избухне война и тези атомни оръжия да предизвикат хаос. Те се появяват заради безбожието на хората; те не са създадени за мир и процъфтяване на света.