Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 16.8

Текст

асатям апратиш̣т̣хам те
джагад а̄хур анӣшварам
апараспара-самбхӯтам
ким анят ка̄ма-хаитукам

Дума по дума

асатям – нереално; апратиш̣т̣хам – без основа; те – те; джагат – космичното проявление; а̄хух̣ – казват; анӣшварам – без властелин; апараспара – без причина; самбхӯтам – възникнал; ким анят – няма друга причина; ка̄ма-хаитукам – единствено поради похот.

Превод

Те казват, че този свят е нереален, че няма основа, че няма Бог, който го управлява. Те заявяват, че светът е възникнал от сексуалното влечение и за него няма друга причина освен похотта.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Демоните смятат, че целият свят е фантасмагория. Няма причина, няма следствие, няма повелител, няма цел – всичко е нереално. Те твърдят, че това космично проявление възниква от случайни материални действия и последици. Те не приемат, че светът е създаден от Бога с определена цел. Според тяхната концепция той е възникнал от само себе си и няма никакви основания да се вярва, че зад него стои някакъв Бог. Няма разлика между дух и материя и не съществува Върховен Дух. Няма нищо освен материя и целият космос е купчина невежество. Всичко е пустота и всяко проявление е плод на несъвършеното ни възприятие. Те приемат за даденост, че цялото световно разнообразие е проявление на невежество, създадено като насън и в действителност несъществуващо. Но въпреки твърдението им, че животът е сън, демоните много умело се наслаждават на този сън. Така вместо да търсят знание те все повече и повече потъват в страната на сънищата си. Те стигат до заключението, че както едно дете е резултат от сексуалното общуване между мъжа и жената, така и този свят е роден без никаква душа. Според тях живите същества са създадени само чрез съединението на материални елементи и за съществуването на душа и дума не може да става. Както някои живи същества се появяват от потта или от мъртвото тяло без никаква причина, така и живият свят е произлязъл от материални комбинации на космичното проявление. Материалната природа е причината на това проявление и друга причина не съществува. Те не вярват на думите на Кр̣ш̣н̣а в Бхагавад-гӣта̄: мая̄дхякш̣ен̣а пракр̣тих̣ сӯяте са-чара̄чарам – „По моята воля се движи целият материален свят“. Казано другояче, демоните нямат вярна представа за сътворението на света; всеки си измисля някаква собствена теория. За тях всички тълкувания на писанията са еднакво добри, защото те не вярват в общоприетото разбиране на свещените писания.