Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 16.5

Текст

даивӣ сампад вимокш̣а̄я
нибандха̄я̄сурӣ мата̄
ма̄ шучах̣ сампадам даивӣм
абхиджа̄то 'си па̄н̣д̣ава

Дума по дума

даивӣ – трансцендентални; сампат – качества; вимокш̣а̄я – за освобождение; нибандха̄я – за робство; а̄сурӣ – демонични качества; мата̄ – се считат; ма̄ – не; шучах̣ – безпокой се; сампадам – качества; даивӣм – божествени; абхиджа̄тах̣ – роден от; аси – ти си; па̄н̣д̣ава – о, сине на Па̄н̣д̣у.

Превод

Трансценденталните качества водят към освобождение, а демоничните – към робство. Но ти не се безпокой, о, сине на Па̄н̣д̣у, защото си роден с божествени качества.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Бог Кр̣ш̣н̣а насърчава Арджуна, като му казва, че не е роден с демонични качества. Неговото участие в сражението не е проява на демонични наклонности, защото предварително е обмислил внимателно всички „за“ и „против“. Той е размишлявал над това дали толкова почтени личности като Бхӣш̣ма и Дрон̣а трябва да бъдат убити, или не, следователно неговите действия не са продиктувани от гняв, желание за евтина слава или грубост. Ето защо Арджуна няма качества на демон. За един кш̣атрия да поразява врага със стрели, е трансцендентално занимание, а неизпълнението на този дълг е демонично. Затова Арджуна няма причина да скърби. Всеки, който следва предписаните за различните съсловия правила, се намира на трансцендентално равнище.