Skip to main content

ТЕКСТОВЕ 13 – 15

第13・14・15節

Текст

テキスト

идам адя мая̄ лабдхам
имам пра̄псйе маноратхам
идам астӣдам апи ме
бхавиш̣яти пунар дханам
イダン アダヤ マヤ ラbダン
イママ プラpシャヤエ マノラタン
イダン アストイダン アピ メ
バヰシュヤテエ プナr ダナン
асау мая̄ хатах̣ шатрур
ханиш̣йе ча̄пара̄н апи
ӣшваро 'хам ахам бхогӣ
сиддхо 'хам балава̄н сукхӣ
アサウ マヤ ハタハ シャトルr
ハニシュヤエ チャパラン アピ
イシュワロ 'ハン アハマ ボギ
sイド 'ハマ バラワン スキ
а̄д̣хьо 'бхиджанава̄н асми
ко 'ньо 'сти садр̣шо мая̄
якш̣йе да̄ся̄ми модиш̣я
итй агя̄на-вимохита̄х̣
アダヨ 'ビジャナワン アスミ
コ 'ニョ 'ステエ サダrショ マヤ
ヤクシュヤエ ダシャヤミ モデエシュヤ
イタy アジャナナ-ヰモヒタハ

Дума по дума

Synonyms

идам – това; адя – днес; мая̄ – от мен; лабдхам – спечелено; имам – това; пра̄псйе – ще спечеля; манах̣-ратхам – според желанията си; идам – това; асти – има; идам – това; апи – също; ме – мое; бхавиш̣яти – ще нарасне в бъдеще; пунах̣ – отново; дханам – богатство; асау – това; мая̄ – от мен; хатах̣ – беше убит; шатрух̣ – враг; ханиш̣йе – ще убия; ча – също; апара̄н – другите; апи – несъмнено; ӣшварах̣ – господарят; ахам – аз съм; ахам – аз съм; бхогӣ – наслаждаващият се; сиддхах̣ – съвършен; ахам – аз съм; бала-ва̄н – силен; сукхӣ – щастлив; а̄д̣хях̣ – богат; абхиджана-ва̄н – обкръжен от аристократични роднини; асми – аз съм; ках̣ – който; анях̣ – друг; асти – има; садр̣шах̣ – като; мая̄ – мен; якш̣йе – ще жертвам; да̄ся̄ми – ще давам милостиня; модиш̣йе – ще се наслаждавам; ити – така; агя̄на – от невежество; вимохита̄х̣ – заблуден.

idam — この; adya —今日; mayā — 私によって; labdham — 得た; imam — この; prāpsye — 私は得るであろう; manaḥ-ratham— 私の望みに従って; idam — この; asti — ~がある;idam — この; api — もまた; me —私のもの; bhaviṣyati — 将来増やそう; punaḥ — 再び; dhanam — 富;asau — その; mayā — 私によって; hataḥ — 殺された; śatruḥ— 敵; haniṣye — 私は殺そう; ca — もまた; aparān — 他人;api — 確かに; īśvaraḥ — 主; aham — 私は~である; aham —私は~である; bhogī — 享楽者; siddhaḥ — 完璧; aham — 私は~である;bala-vān —力強い; sukhī —幸福な; āḍhyaḥ —裕福な;abhijana-vān — 高貴な縁者に囲まれてasmi — 私は~である; kaḥ — だれ; anyaḥ — 他人; asti — ~がある; sadṛśaḥ — ~のような; mayā — 私を; yakṣye — 私は供犠をしよう; dāsyāmi — 私は布施をしよう; modiṣye — 私は喜ぶだろう; iti — このように;ajñāna — 無知によって; vimohitāḥ — 惑わされて

Превод

Translation

Демоничната личност мисли: „Притежавам огромно богатство и смятам да го увелича. Имам толкова много и в бъдеще ще става все повече. Той беше мой враг, но аз го убих и другите ми врагове също ще бъдат избити. Аз съм господар на всичко. Аз съм наслаждаващият се. Аз съм съвършен, могъщ и щастлив. Аз съм най-големият богаташ и роднините ми са аристократи. Няма друг като мен. Ще извърша някакви жертвоприношения, ще раздам малко милостиня и ще ликувам“. С подобно мислене такива хора са заблудени от невежество.

「現在これだけの富を持っているが、計画を練ってもっと増そう。今これだけの所有物を持っているが、将来もっと増やすことにしよう。敵をひとり殺した。他の敵も全て殺そ
う。私が全ての主人で、あらゆる物の享楽者である。私は完壁で、力に満ち、幸福である。私が最も富裕な人間であって、高貴な縁者たちに囲まれている。私ほど有力な者も幸福な者もいない。私は供犠も布施もする。それらも私の喜びだ。」無知に幻惑されて、悪魔的な人々はこのように考えている。