Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 15.10

Текст

уткра̄мантам стхитам ва̄пи
бхун̃джа̄нам ва̄ гун̣а̄нвитам
вимӯд̣ха̄ на̄нупашянти
пашянти гя̄на-чакш̣уш̣ах̣

Дума по дума

уткра̄мантам – напуска тялото; стхитам – установен в тялото; ва̄ апи – или; бхун̃джа̄нам – се наслаждава; ва̄ – или; гун̣а-анвитам – под влиянието на гун̣ите на природата; вимӯд̣ха̄х̣ – глупавите личности; на – никога; анупашянти – могат да видят; пашянти – могат да видят; гя̄на-чакш̣уш̣ах̣ – тези, които имат очите на знанието.

Превод

Глупаците не разбират как едно същество може да напусне тялото си, нито на какъв вид тяло се наслаждава то, омагьосано от гун̣ите на материалната природа. Но личността с отворени от знанието очи, може да види всичко това.

Коментар

Думата гя̄на-чакш̣уш̣ах̣ е много важна. Без знание човек не може да разбере нито как едно живо същество напуска сегашното си тяло, нито какво тяло ще получи в следващия си живот, нито дори защо живее в даден вид тяло. За това се изискват огромни познания върху Бхагавад-гӣта̄ и подобни на нея книги; и те се получават от авторитетен духовен учител. Подготвеният да възприеме тези неща е щастливец. Всяко живо същество напуска тялото си при определени обстоятелства, живее при определени обстоятелства и се наслаждава при определени обстоятелства под омаята на материалната природа. В резултат то изживява различни видове щастие и нещастие с илюзията, че изпитва сетивна наслада. Хората, постоянно подмамвани от похот и желания, губят способността си да разберат смяната на тялото и престоя си в определено тяло. Те не могат да проумеят това. Но тези, които са развили духовно знание, могат да разберат, че духът е различен от тялото, че той сменя различни тела и се наслаждава по различни начини. С такова знание става ясно как обусловеното живо същество страда в материалния свят. Затова напредналите в Кр̣ш̣н̣а съзнание правят всичко възможно да дадат това знание на хората, чийто обусловен живот е пълен с безпокойства. Те би трябвало да изоставят този живот, да станат Кр̣ш̣н̣а осъзнати и да се освободят, за да преминат в духовния свят.