Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 14.7

Текст

раджо ра̄га̄тмакам виддхи
тр̣ш̣н̣а̄-санга-самудбхавам
тан нибадхна̄ти каунтея
карма-сангена дехинам

Дума по дума

раджах̣гун̣ата на страстта; ра̄га-а̄тмакам – родена от желание или похот; виддхи – знай; тр̣ш̣н̣а̄ – с копнеж; санга – общуване; самудбхавам – породена от; тат – това; нибадхна̄ти – обвързва; каунтея – о, сине на Кунтӣ; карма-сангена – контакт с кармични дейности; дехинам – въплътеното.

Превод

Гун̣ата на страстта се поражда от безкрайните желания и копнежи и затова, о сине на Кунти, въплътеното живо същество се обвързва с материални кармични дейности.

Коментар

Гун̣ата на страстта се характеризира с взаимното привличане на мъжа и жената. Жената има влечение към мъжа, а мъжът има влечение към жената. Това се нарича гун̣а на страстта. И когато влиянието на тази гун̣а нараства, нараства и копнежът за материални наслаждения, за удовлетворение на сетивата. Човекът в гун̣ата на страстта се стреми към почит в обществото, мечтае за щастлив семеен живот с хубава жена, послушни деца и собствен дом. Това са резултатите от гун̣ата на страстта. За да изпълни своите желания, той трябва да работи непосилно. Ето защо тук ясно се посочва, че устремен към плодовете от дейността си, той се обвързва със самата дейност. За да удовлетвори съпругата, децата и обществото, за да поддържа престижа си, той трябва да работи. Така че, целият материален свят, повече или по-малко, е в гун̣ата на страстта. Съвременната цивилизация измерва своя прогрес според критерия на гун̣ата на страстта. Някога прогресът се е определял според гун̣ата на доброто. Ако и за хората в гун̣ата на доброто няма освобождение, какво да говорим за оплетените в гун̣ата на страстта?