Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 14.5

Текст

саттвам раджас тама ити
гун̣а̄х̣ пракр̣ти-самбхава̄х̣
нибадхнанти маха̄-ба̄хо
дехе дехинам авяям

Дума по дума

саттвамгун̣ата на доброто; раджах̣гун̣ата на страстта; тамах̣гун̣ата на невежеството; ити – така; гун̣а̄х̣ – качествата; пракр̣ти – материалната природа; самбхава̄х̣ – родени от; нибадхнанти – обуславя; маха̄-ба̄хо – о, силноръки; дехе – в това тяло; дехинам – живото същество; авяям – вечното.

Превод

Материалната природа се състои от три гун̣и – добро, страст и невежество. Когато вечното живо същество влезе в съприкосновение с природата, о, силноръки Арджуна, то става обусловено от тези гун̣и.

Коментар

Тъй като живото същество е трансцендентално, то няма нищо общо с материалната природа. Но веднъж обусловено в материалния свят, то действа, омагьосано от трите гун̣и на материалната природа. Живите същества притежават различни тела, с присъщите им природни качества, и са заставени да действат в съответствие с тази природа. Това е причината за многообразието от щастие и страдания.