Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 14.3

Текст

мама йонир махад брахма
тасмин гарбхам дадха̄мй ахам
самбхавах̣ сарва-бхӯта̄на̄м
тато бхавати бха̄рата

Дума по дума

мама – моята; йоних̣ – източник на раждане; махат – цялото материално битие; брахма – върховен; тасмин – в тази; гарбхам – оплождане; дадха̄ми – създавам; ахам – Аз; самбхавах̣ – възможност; сарва-бхӯта̄на̄м – на всички живи същества; татах̣ – след това; бхавати – става; бха̄рата – о, сине на Бхарата.

Превод

О, сине на Бхарата, съвкупността от материалната субстанция, наречена Брахман, е източникът на съществуващото. Аз оплождам този Брахман и давам възможност на всички живи същества да се родят.

Коментар

Това е обяснение на света: всичко съществуващо е резултат от съчетанието на кш̣етра и кш̣етра-гя, на тялото и душата. Това съчетание между материалната природа и живото същество е възможно благодарение на Върховния Бог. Махат-таттва е съвкупната причина за възникване на цялото космично проявление; и цялата тази материално-причинна субстанция, съдържаща трите гун̣и на природата, понякога се нарича Брахман. Върховната Личност опложда тази субстанция и така се появяват безброй вселени. Цялостната материална субстанция, махат-таттва, във ведическата литература е наречена Брахман (Мун̣д̣ака Упаниш̣ад 1.1.9): тасма̄д етад брахма на̄ма-рӯпам аннам ча джа̄яте. Върховната Личност опложда Брахман със семената на живите същества. Двайсет и четирите елемента, започвайки със земя, вода, огън и въздух, са материална енергия и съставляват така наречения махад брахма, великия Брахман, материалната природа. Над нея, както вече беше обяснено в седма глава, има друга, висша природа – живото същество. По волята на Върховната Божествена Личност двете природи се смесват и от материалната природа се раждат всички живи същества.

Скорпионът снася яйцата си в купчина ориз и понякога хората казват, че скорпионите се раждат от ориза. Но оризът не е причина за раждането на скорпиона. В действителност яйцата са снесени от майката. Аналогично материалната природа не е причина за раждането на живите същества. Семето на живота се дава от Върховната Божествена Личност и само изглежда, че живите същества са продукти на материалната природа. Всяко живо същество според постъпките си има определено тяло, създадено от тази материална природа, така че съществото да се наслаждава или да страда в съответствие с миналите си дейности. Но Бог е причината за всички проявления на живи същества в материалния свят.