Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 14.2

Текст

идам гя̄нам упа̄шритя
мама са̄дхармям а̄гата̄х̣
сарге 'пи нопаджа̄янте
пралайе на вятханти ча

Дума по дума

идам – това; гя̄нам – знание; упа̄шритя – приема подслон; мама – моята; са̄дхармям – еднаква природа; а̄гата̄х̣ – достигнали; сарге апи – дори в творението; на – никога; упаджа̄янте – се раждат; пралайе – при унищожението; на – нито; вятханти – са смущавани; ча – също.

Превод

Съсредоточен в това знание, човек може да достигне трансцендентална природа, подобна на моята. Така установен, той повече не се ражда по време на сътворението, нито страда по време на унищожението.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Този, който е натрупал съвършено трансцендентално знание, се изравнява в качествено отношение с Върховната Божествена Личност и разкъсва кръговрата на раждането и смъртта. При това той запазва същността си на индивидуална душа. От ведическата литература става ясно, че освободените души на трансценденталните планети в духовното небе винаги се стремят към лотосовите нозе на Върховния, служейки му с любов и преданост. Тоест и след освобождението преданите запазват своята индивидуалност.

Всяко знание, което получаваме в материалния свят, обикновено е замърсено от трите гун̣и на материалната природа. Незамърсеното от тях знание се нарича трансцендентално. С такова знание се достига нивото, на което се намира Върховната Личност. Хората без знание за духовния свят смятат, че след като прекрати материалните дейности на материалната форма, вечната душа става безформена и лишена от разнообразие. Но както в този свят има материално разнообразие, така и в духовния свят съществува разнообразие. В неведение за това, хората мислят, че духовното съществуване е пълна противоположност на материалното разнообразие. Истината е, че в духовния свят живото същество получава духовна форма. Там съществуват духовни дейности, а духовното състояние се нарича живот в преданост. Тази атмосфера е незамърсена и в нея си еднакъв в качествено отношение с Върховния Бог. За да притежаваш такова знание, би трябвало да си развил всички духовни качества. С тези духовни качества няма да бъдеш засегнат нито от сътворението, нито от унищожението на материалния свят.