Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 14.12

Текст

лобхах̣ правр̣ттир а̄рамбхах̣
карман̣а̄м ашамах̣ спр̣ха̄
раджасй ета̄ни джа̄янте
вивр̣ддхе бхаратарш̣абха

Дума по дума

лобхах̣ – алчност; правр̣ттих̣ – дейност; а̄рамбхах̣ – стремеж; карман̣а̄м – в дейности; ашамах̣ – неудържимо; спр̣ха̄ – желание; раджаси – на гун̣ата на страстта; ета̄ни – всички тези; джа̄янте – се развиват; вивр̣ддхе – когато нарасне; бхарата-р̣ш̣абха – о, предводителю на потомците на Бхарата.

Превод

О, предводителю на Бха̄ратите, когато нараства влиянието на гун̣ата на страстта, се проявяват признаци на силна привързаност, на плодоносна дейност, прекомерно усилие, неудържимо желание и копнеж.

Пояснение

Този, който е в гун̣ата на страстта, никога не е доволен от постигнатото и винаги желае нещо повече. Ако е замислил да си построи къща, прави всичко възможно да има разкошен дом, като че ли ще живее в него вечно. Той копнее за сетивни наслаждения. Желанията му нямат край. Той иска да е постоянно със семейството си в своя дом и да продължава с безспирното наслаждение. Всички тези признаци са характерни за гун̣ата на страстта.