Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 14.10

Текст

раджас тамаш ча̄бхибхӯя
саттвам бхавати бха̄рата
раджах̣ саттвам тамаш чаива
тамах̣ саттвам раджас татха̄

Дума по дума

раджах̣гун̣ата на страстта; тамах̣гун̣ата на невежеството; ча – също; абхибхӯя – превъзхожда; саттвамгун̣ата на доброто; бхавати – преобладава; бха̄рата – о, сине на Бхарата; раджах̣гун̣ата на страстта; саттвамгун̣ата на доброто; тамах̣гун̣ата на невежеството; ча – също; ева – подобно на това; тамах̣гун̣ата на невежеството; саттвамгун̣ата на доброто; раджах̣гун̣ата на страстта; татха̄ – по този начин.

Превод

Понякога, о, сине на Бхарата, гун̣ата на доброто надделява над гун̣ите на страстта и невежеството. Понякога гун̣ата на страстта побеждава доброто и невежеството. А друг път гун̣ата на невежеството взема връх над доброто и страстта. По този начин борбата за надмощие е постоянна.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Когато преобладава гун̣ата на страстта, гун̣ите на доброто и невежеството са потиснати. Когато преобладава гун̣ата на доброто, страстта и невежеството са потиснати. А когато преобладава гун̣ата на невежеството, потиснати са страстта и доброто. Борбата за надмощие продължава постоянно. Затова този, който наистина е решил да напредва в Кр̣ш̣н̣а съзнание, трябва да се издигне над трите гун̣и. Преобладаващото влияние на една или друга гун̣а на природата се проявява в поведението на човека, в отношението му към другите хора, в храненето му и т.н. Всичко това ще бъде обяснено в следващите глави. Но ако пожелае, с упорита практика човек може да развие гун̣ата на доброто и да победи гун̣ите на страстта и невежеството. По същия начин той може да развие гун̣ата на страстта и да победи доброто и невежеството; или гун̣ата на невежеството да надделее над доброто и страстта. Въпреки съществуването на тези три гун̣и на материалната природа този, който е решителен, може да бъде ощастливен от гун̣ата на доброто и преодолявайки тази гун̣а, да се установи в чистото добро – състояние, наречено ва̄судева; състояние, в което се разкрива науката за Бога. По конкретните дейности може да се разбере в коя гун̣а на природата се намира човек.