Skip to main content

ТЕКСТ 33

TEXT 33

Текст

Verš

ятха̄ сарва-гатам саукш̣мя̄д
а̄ка̄шам нопалипяте
сарватра̄вастхито дехе
татха̄тма̄ нопалипяте
yathā sarva-gataṁ saukṣmyād
ākāśaṁ nopalipyate
sarvatrāvasthito dehe
tathātmā nopalipyate

Дума по дума

Synonyma

ятха̄ – като; сарва-гатам – всепроникващ; саукш̣мя̄т – поради това, че е неуловим; а̄ка̄шам – небето; на – никога; упалипяте – се смесва; сарватра – навсякъде; авастхитах̣ – установен; дехе – в тялото; татха̄ – така; а̄тма̄ – себето; на – никога; упалипяте – се смесва.

yathā — tak jako; sarva-gatam — všeprostupující; saukṣmyāt — vzhledem k jeho subtilní povaze; ākāśam — nebe; na — ne; upalipyate — mísí se; sarvatra — všude; avasthitaḥ — spočívající; dehe — v těle; tathā — tak; ātmā — vlastní já; na — ne; upalipyate — mísí se.

Превод

Překlad

Небето, благодарение на фината си природа, не се смесва с нищо, въпреки че е всепроникващо. По същия начин душата, установена в Брахман съзнанието, не се смесва с тялото, въпреки че се намира вътре в него.

Přestože nebe prostupuje vším, vzhledem k jeho subtilní povaze se s ničím nemísí. Stejně tak duše schopná vnímat Brahman se nemísí s tělem, i když v něm setrvává.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕНИЕ: Въздухът прониква във водата, в калта, в изпражнението и във всичко останало и въпреки това не се смесва с нищо. По същия начин живото същество попада в различни тела, но не се смесва с тях поради фината си природа. Не е възможно с материалните си очи да видим как живото същество е вътре в тялото и как го напуска в мига на смъртта. Никой учен не може да установи това.

Nebe prostupuje vodou, hlínou, výkaly a vším ostatním, a přesto se s ničím nemísí. Také živá bytost je díky své subtilní povaze povznesena nad různá těla, třebaže v nich setrvává. Proto není možné hmotnýma očima vidět, jakým způsobem je ve styku s tělem a jak existuje mimo ně po jeho skonání. Žádný vědec to nedokáže zjistit.