Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 13.33

Текст

ятха̄ сарва-гатам саукш̣мя̄д
а̄ка̄шам нопалипяте
сарватра̄вастхито дехе
татха̄тма̄ нопалипяте

Дума по дума

ятха̄ – като; сарва-гатам – всепроникващ; саукш̣мя̄т – поради това, че е неуловим; а̄ка̄шам – небето; на – никога; упалипяте – се смесва; сарватра – навсякъде; авастхитах̣ – установен; дехе – в тялото; татха̄ – така; а̄тма̄ – себето; на – никога; упалипяте – се смесва.

Превод

Небето, благодарение на фината си природа, не се смесва с нищо, въпреки че е всепроникващо. По същия начин душата, установена в Брахман съзнанието, не се смесва с тялото, въпреки че се намира вътре в него.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Въздухът прониква във водата, в калта, в изпражнението и във всичко останало и въпреки това не се смесва с нищо. По същия начин живото същество попада в различни тела, но не се смесва с тях поради фината си природа. Не е възможно с материалните си очи да видим как живото същество е вътре в тялото и как го напуска в мига на смъртта. Никой учен не може да установи това.