Skip to main content

ТЕКСТ 32

제32절

Текст

원문

ана̄дитва̄н ниргун̣атва̄т
парама̄тма̄ям авяях̣
шарӣра-стхо 'пи каунтея
на кароти на липяте
아나디뜨반 니르구나뜨밧 anāditvān nirguṇatvāt
빠람아뜨마얌 아뱌야하 paramātmāyam avyayaḥ
샤리라-스토’삐 까운떼야 śarīra-stho ’pi kaunteya
나 까로띠 나 리뺘떼 na karoti na lipyate

Дума по дума

동의어

ана̄дитва̄т – поради вечността; ниргун̣атва̄т – поради това, че е трансцендентален; парама – отвъд материалната природа; а̄тма̄ – дух; аям – този; авяях̣ – неизчерпаем; шарӣра-стхах̣ – обитаващ тялото; апи – въпреки че; каунтея – о, сине на Кунтӣ; на кароти – никога не върши нищо; на липяте – нито пък се оплита.

아나디뜨밧: 영원성 때문에, 니르구나뜨밧: 초월성 때문에, 빠라마: 물질을 넘어서, 아뜨마: 영혼, 아얌: 이것, 아뱌야하: 소멸하지 않는, 샤리라-스타하: 육신에 거주하는, 아삐: 비록, 까운떼야: 오 꾼띠의 아들이여, 나 까로띠: 어떠한 것도 하지 않다, 나 리뺘떼: 속박되지 않다.

Превод

번역

Прозрелите вечността могат да разберат, че нетленната душа е трансцендентална, вечна и отвъд гун̣ите на природата. Въпреки контакта с материалното тяло, о, Арджуна, душата не върши нищо, нито бива оплетена.

영원성에 관한 시각이 있는 자들은 불멸하는 영혼은 초월적이고 영원하며 물질의 양태를 넘어선다는 것을 볼 수 있다. 오 아르주나, 물질적 육신과 접촉하고 있어도 영혼은 아무것도 하지 않으며, 또한 얽혀있지 않다.

Коментар

주석

ПОЯСНЕНИЕ: На пръв поглед живото същество изглежда родено, защото материалното тяло се ражда, но в действителност живото същество е вечно; то не се ражда и макар да се намира в материално тяло, е трансцендентално и вечно. Затова не може да бъде унищожено. По природа то е изпълнено с блаженство. То не се занимава с материални дейности. И дейностите, извършвани поради контакта му с материалните тела, не го обвързват.

물질적 육신이 태어나기 때문에 생명체가 출생하는 것처럼 보이지만, 실제로 생명체는 영원하다. 생명체는 물질적 육신 안에 있지만 태어나지 않으며 초월적이고 영원하다. 따라서 파괴될 수 없다. 본질적으로 생명체는 축복으로 가득하다. 그는 어떠한 물질적 행위도 하지 않는다. 그러므로 물질적 육신과의 접촉으로 생긴 행위가 그를 얽매지 않는다.