Skip to main content

ТЕКСТ 32

第32節

Текст

テキスト

ана̄дитва̄н ниргун̣атва̄т
парама̄тма̄ям авяях̣
шарӣра-стхо 'пи каунтея
на кароти на липяте
anāditvān nirguṇatvāt
paramātmāyam avyayaḥ
śarīra-stho ’pi kaunteya
na karoti na lipyate

Дума по дума

Synonyms

ана̄дитва̄т – поради вечността; ниргун̣атва̄т – поради това, че е трансцендентален; парама – отвъд материалната природа; а̄тма̄ – дух; аям – този; авяях̣ – неизчерпаем; шарӣра-стхах̣ – обитаващ тялото; апи – въпреки че; каунтея – о, сине на Кунтӣ; на кароти – никога не върши нищо; на липяте – нито пък се оплита.

anāditvāt — 永遠性のために; nirguṇatvāt — 超越的であるために; parama — 物質自然を超えて; ātmā — 魂; ayam — この; avyayaḥ —不滅の; śarīra-sthaḥ — 体の中に住んで; api —~だけれども; kaunteya — クンティーの息子よ; na karoti — 何もしない; na lipyate — かかわらない

Превод

Translation

Прозрелите вечността могат да разберат, че нетленната душа е трансцендентална, вечна и отвъд гун̣ите на природата. Въпреки контакта с материалното тяло, о, Арджуна, душата не върши нищо, нито бива оплетена.

永遠の視野を持つ者は不滅の魂が超越的、永遠であり、物質自然の三様式を超えたものであると知ることができる。おおアルジュナよ、肉体と接触しても魂は何も為さず、その影響を受けない。

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: На пръв поглед живото същество изглежда родено, защото материалното тяло се ражда, но в действителност живото същество е вечно; то не се ражда и макар да се намира в материално тяло, е трансцендентално и вечно. Затова не може да бъде унищожено. По природа то е изпълнено с блаженство. То не се занимава с материални дейности. И дейностите, извършвани поради контакта му с материалните тела, не го обвързват.

 生命体は、肉体の誕生によって生まれるように見えるが、しかし実際は生命体は永遠であり、生まれることはないのである。そして肉体の中に位置していても、生命体は超越的で永遠である。このように生命体は破壊されることなく、元来至福に満ちている。生命体はいかなる物質的活動もなさない。それゆえ肉体に接触したために為された活動は生命体には何の影響も及ぼさないのである。