Skip to main content

ТЕКСТ 32

TEXT 32

Текст

Tekst

ана̄дитва̄н ниргун̣атва̄т
парама̄тма̄ям авяях̣
шарӣра-стхо 'пи каунтея
на кароти на липяте
anāditvān nirguṇatvāt
paramātmāyam avyayaḥ
śarīra-stho ’pi kaunteya
na karoti na lipyate

Дума по дума

Synonyms

ана̄дитва̄т – поради вечността; ниргун̣атва̄т – поради това, че е трансцендентален; парама – отвъд материалната природа; а̄тма̄ – дух; аям – този; авяях̣ – неизчерпаем; шарӣра-стхах̣ – обитаващ тялото; апи – въпреки че; каунтея – о, сине на Кунтӣ; на кароти – никога не върши нищо; на липяте – нито пък се оплита.

anāditvāt — igavikulisuse tõttu; nirguṇatvāt — transtsendentaalse olemuse tõttu; parama — väljaspool materiaalset loodust; ātmā — hing; ayam — see; avyayaḥ — ammendamatu; śarīra-sthaḥ — kehas elav; api — ehkki; kaunteya — oo, Kuntī poeg; na karoti — ei tee kunagi midagi; na lipyate — ega satu ahelaisse.

Превод

Translation

Прозрелите вечността могат да разберат, че нетленната душа е трансцендентална, вечна и отвъд гун̣ите на природата. Въпреки контакта с материалното тяло, о, Арджуна, душата не върши нищо, нито бива оплетена.

Need, kes omavad nägemust igavikulisusest, näevad, et hävimatu hing on transtsendentaalne, igavene ning materiaalse looduse guṇadest kõrgemal seisev. Oo, Arjuna, hoolimata kokkupuutest materiaalse kehaga, ei tee hing tegelikult midagi ega satu ka ahelaisse.

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: На пръв поглед живото същество изглежда родено, защото материалното тяло се ражда, но в действителност живото същество е вечно; то не се ражда и макар да се намира в материално тяло, е трансцендентално и вечно. Затова не може да бъде унищожено. По природа то е изпълнено с блаженство. То не се занимава с материални дейности. И дейностите, извършвани поради контакта му с материалните тела, не го обвързват.

Elusolend näib olevat sündinud materiaalse keha sündides, kuid tegelikult on ta igavene. Ta ei ole kunagi sündinud ning ehkki ta viibib materiaalses kehas, on ta ikkagi igavene ning transtsendentaalne. Seega pole elusolendit kunagi võimalik hävitada. Oma looduse poolest on ta täis õndsust. Ta ei soorita ise mitte mingeid materiaalseid tegevusi ning seepärast tegevused, mis toimuvad tänu tema kokkupuutumisele materiaalse kehaga, ei ahelda teda.