Skip to main content

ТЕКСТ 32

TEXT 32

Текст

Verš

ана̄дитва̄н ниргун̣атва̄т
парама̄тма̄ям авяях̣
шарӣра-стхо 'пи каунтея
на кароти на липяте
anāditvān nirguṇatvāt
paramātmāyam avyayaḥ
śarīra-stho ’pi kaunteya
na karoti na lipyate

Дума по дума

Synonyma

ана̄дитва̄т – поради вечността; ниргун̣атва̄т – поради това, че е трансцендентален; парама – отвъд материалната природа; а̄тма̄ – дух; аям – този; авяях̣ – неизчерпаем; шарӣра-стхах̣ – обитаващ тялото; апи – въпреки че; каунтея – о, сине на Кунтӣ; на кароти – никога не върши нищо; на липяте – нито пък се оплита.

anāditvāt — vzhledem k věčnosti; nirguṇatvāt — jelikož je transcendentální; parama — nad hmotnou přírodou; ātmā — duše; ayam — tato; avyayaḥ — nevyčerpatelné povahy; śarīra-sthaḥ — dlící v těle; api — ačkoliv; kaunteya — ó synu Kuntī; na karoti — nikdy nic nedělá; na lipyate — ani není zapletena.

Превод

Překlad

Прозрелите вечността могат да разберат, че нетленната душа е трансцендентална, вечна и отвъд гун̣ите на природата. Въпреки контакта с материалното тяло, о, Арджуна, душата не върши нищо, нито бива оплетена.

Ó Arjuno! Ti, kdo mají vizi věčnosti, vidí, že nezahubitelná duše je transcendentální, věčná a nad kvalitami přírody. Ačkoliv je ve styku s hmotným tělem, přesto nic nedělá ani není zapletena.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕНИЕ: На пръв поглед живото същество изглежда родено, защото материалното тяло се ражда, но в действителност живото същество е вечно; то не се ражда и макар да се намира в материално тяло, е трансцендентално и вечно. Затова не може да бъде унищожено. По природа то е изпълнено с блаженство. То не се занимава с материални дейности. И дейностите, извършвани поради контакта му с материалните тела, не го обвързват.

Jelikož se narodilo hmotné tělo, vypadá to, že živá bytost se rodí. Ve skutečnosti je však věčná. Nerodí se, a přestože je v hmotném těle, je věčná a transcendentální, a nemůže být tedy zničena. Svou povahou je plná blaženosti. Neúčastní se žádného hmotného jednání, a proto jí činnosti probíhající následkem jejího styku s hmotnými těly nezpůsobují zapletení.