Skip to main content

ТЕКСТ 30

第30節

Текст

テキスト

пракр̣тяива ча карма̄н̣и
крияма̄н̣а̄ни сарвашах̣
ях̣ пашяти татха̄тма̄нам
акарта̄рам са пашяти
prakṛtyaiva ca karmāṇi
kriyamāṇāni sarvaśaḥ
yaḥ paśyati tathātmānam
akartāraṁ sa paśyati

Дума по дума

Synonyms

пракр̣тя̄ – от материалната природа; ева – несъмнено; ча – също; карма̄н̣и – дейности; крияма̄н̣а̄ни – извършвани; сарвашах̣ – във всяко отношение; ях̣ – всеки, който; пашяти – вижда; татха̄ – също; а̄тма̄нам – себе си; акарта̄рам – който не прави нищо; сах̣ – той; пашяти – вижда по съвършен начин.

prakṛtyā — 物質自然によって; eva — 確かに; ca — もまた;karmāṇi — 活動; kriyamāṇāni — 行われた;sarvaśaḥ —あらゆる点で; yaḥ — ~である人; paśyati — 見る; tathā —もまた; ātmānam —彼自身; akartāram — 何もしない人; saḥ — 彼は; paśyati — 完全に見る。

Превод

Translation

Личност, която разбира, че всички дейности се извършват от тялото, създадено от материалната природа, и че себето не прави нищо, притежава съвършено виждане.

物質自然によって創られた肉体により全ての活動は行われ、自己は何も為さないと知る者は真実・実相を見ている。

Коментар

Purport

Тялото е създадено от материалната природа под ръководството на Свръхдушата и дейностите, свързани с тялото, не са дело на самото живо същество. Каквото и да върши за своето щастие или нещастие, човек е принуден да го прави поради природата на тялото си. Душата обаче няма отношение към дейностите на тялото. Видът тяло се определя от предишните желания на живото същество. За да изпълни желанията си, то получава тяло, с което да действа по съответен начин. Образно казано, тялото е машина за осъществяване на желания, проектирана от Върховния Бог. Поради желанията си попадаме в неестествена за нас позиция, за да страдаме или да се наслаждаваме. Такъв трансцендентален поглед към живото същество помага да се разграничим от телесните дейности и да видим нещата в истинската им светлина.

 肉体はスーパーソウルの指示のもとに物質自然によって創られたものであり、肉体によって為されるいかなる活動も生命体自身が行っているのではない。幸福にも通じるものであれ、不幸に導かれるものであれ、人の為す行為は肉体本来の性質が私たちに行為させているものであり、自己そのものは肉体の為す全ての行為とは無関係である。この肉体は過去の欲望に応じて与えられたものである。実際に肉体とは欲望を満たすために至上主によって設計された機械である。様々な欲望のために様々な環境に置かれ、その結果として不幸や幸を味わうのである。生命体に関するこのような超越的な視野を持ったとき、人は物質的な活動を離れるのである。このような視点を持つ人が真実なすがた、実相を見ているのである。