Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 13.29

Текст

самам пашян хи сарватра
самавастхитам ӣшварам
на хинастй а̄тмана̄тма̄нам
тато я̄ти пара̄м гатим

Дума по дума

самам – еднакво; пашян – като вижда; хи – несъмнено; сарватра – навсякъде; самавастхитам – еднакво установени; ӣшварам – Свръхдушата; на – не; хинасти – деградира; а̄тмана̄ – с ума; а̄тма̄нам – душата; татах̣ – тогава; я̄ти – достига; пара̄м – трансцендентална; гатим – цел.

Превод

Този, който вижда Свръхдушата еднакво представена във всяко живо същество, не се подчинява на ума си. По такъв начин той приближава духовната обител.

Коментар

Приемайки материалното си съществуване, живото същество попада в положение, различно от духовното му съществуване. Но ако разбере, че Върховният, като Парама̄тма̄, се намира навсякъде, тоест, ако усеща присъствието на Върховната Божествена Личност във всяко живо същество, човек няма да се поддаде на пагубния си ум и ще напредва постепенно към духовния свят. Обикновено човешкият ум е привързан към сетивно наслаждение, но когато се обърне към Свръхдушата, това води до напредък в духовното разбиране.