Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 13.28

Текст

самам сарвеш̣у бхӯтеш̣у
тиш̣т̣хантам парамешварам
винашятсв авинашянтам
ях̣ пашяти са пашяти

Дума по дума

самам – еднакво; сарвеш̣у – във всички; бхӯтеш̣у – живи същества; тиш̣т̣хантам – пребивава; парама-ӣшварам – Свръхдушата; винашятсу – в унищожимото; авинашянтам – неразрушимо; ях̣ – всеки, който; пашяти – вижда; сах̣ – той; пашяти – наистина вижда.

Превод

Този, който вижда Свръхдушата като придружител на индивидуалната душа във всички тела и разбира, че двете, макар и в тленно тяло, не могат никога да бъдат унищожени, вижда нещата такива, каквито са.

Коментар

Ако чрез подходящо общуване човек разбере живото същество като съвкупност от тялото, собственика на тялото (индивидуалната душа) и приятеля на индивидуалната душа – той притежава истинско знание. Това се постига само чрез общуване с личност, която действително разбира духовната наука. Хората лишени от подобно общуване, са невежи; те виждат само тялото и мислят, че със смъртта на тялото всичко свършва. В действителност това не е така. След разрушаването на тялото душата и Свръхдушата продължават да съществуват, като непрекъснато преминават през различни движещи се и недвижещи се форми. Санскритската дума парамешвара понякога се превежда като „индивидуална душа“, защото душата е господар на тялото и след разрушаването му се преселва в друга форма. В този смисъл тя е господар. Но други обясняват, че парамешвара е Свръхдушата. И в единия, и в другия случай Свръхдушата и индивидуалната душа продължават да съществуват. Те не са унищожавани. Този, който разбира това, наистина вижда нещата такива, каквито са.