Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 13.24

Текст

я евам ветти пуруш̣ам
пракр̣тим ча гун̣аих̣ саха
сарватха̄ вартама̄но 'пи
на са бхӯйо 'бхиджа̄яте

Дума по дума

ях̣ – всеки; евам – така; ветти – разбира; пуруш̣ам – живото същество; пракр̣тим – материалната природа; ча – и; гун̣аих̣гун̣ите на материалната природа; саха – със; сарватха̄ – във всички случаи; вартама̄нах̣ – установен; апи – въпреки; на – никога; сах̣ – той; бхӯях̣ – отново; абхиджа̄яте – се ражда.

Превод

Този, който разбира философията, отнасяща се до материалната природа, живото същество и взаимодействието между гун̣ите на природата, със сигурност ще постигне освобождение. Той няма да се роди отново тук, независимо от настоящото му положение.

Коментар

Задълбоченото разбиране на материалната природа, Свръхдушата, индивидуалната душа и взаимоотношенията им прави човек достоен за освобождение и достигане на духовния свят, без необходимост отново да се връща в материалната природа. Това е резултатът от знанието. Целта на знанието е да се разбере ясно, че живото същество е попаднало в това материално съществуване по силата на обстоятелствата. Със собствено усилие и чрез общуване с авторитети, святи личности и духовен учител, то трябва да проумее позицията си и да възстанови духовното си съзнание, Кр̣ш̣н̣а съзнание, като разбере Бхагавад-гӣта̄, както е обяснена от Божествената Личност. Тогава е сигурно, че то никога няма да се върне към материалното съществуване, а ще бъде пренесено в духовния свят за блажен и вечен, изпълнен със знание живот.