Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 12.8

Текст

майи ева мана а̄дхатсва
майи буддхим нивешая
нивасиш̣яси майи ева
ата ӯрдхвам на самшаях̣

Дума по дума

майи – върху мен; ева – несъмнено; манах̣ – ум; а̄дхатсва – установи; майи – върху мен; буддхим – разум; нивешая – използвай; нивасиш̣яси – ти ще живееш; майи – в мен; ева – несъмнено; атах̣ ӯрдхвам – след това; на – никога; самшаях̣ – съмнение.

Превод

Съсредоточи ума си единствено върху мен, Върховната Личност, и използвай цялата си интелигентност за мен. Така несъмнено ще живееш винаги в мен.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Заетият в предано служене на Бог Кр̣ш̣н̣а живее в директна връзка с Върховния и затова позицията му е трансцендентална от самото начало. Преданият не живее в материалната сфера, той живее в Кр̣ш̣н̣а. Между Бога и святото му име няма разлика, затова когато един предан повтаря Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а и неговата вътрешна енергия танцуват върху езика му. Когато предлага храна на Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а лично я приема и вкусвайки остатъците, преданият „се прониква от Кр̣ш̣н̣а“. Този, който не извършва такова служене, не може да разбере как става това, въпреки че методът е препоръчан в Бхагавад-гӣта̄ и другите ведически писания.