Skip to main content

ТЕКСТ 2

2. VERS

Текст

Szöveg

шрӣ-бхагава̄н ува̄ча
майи а̄вешя мано йе ма̄м
нитя-юкта̄ упа̄сате
шраддхая̄ парайопета̄с
те ме юктатама̄ мата̄х̣
śrī-bhagavān uvāca
mayy āveśya mano ye māṁ
nitya-yuktā upāsate
śraddhayā parayopetās
te me yukta-tamā matāḥ

Дума по дума

Szó szerinti jelentés

шрӣ-бхагава̄н ува̄ча – Бог, Върховната Личност, каза; майи – на мен; а̄вешя – установявайки; манах̣ – умът; йе – тези, които; ма̄м – мен; нитя – винаги; юкта̄х̣ – заети с; упа̄сате – обожават; шраддхая̄ – с вяра; парая̄ – трансцендентална; упета̄х̣ – надарени; те – те; ме – от мен; юкта-тама̄х̣ – най-съвършените в йога; мата̄х̣ – се считат.

śrī-bhagavān uvāca – az Istenség Legfelsőbb Személyisége mondta; mayi – Rám; āveśya – rögzített; manaḥ – elméjűek; ye – akik; mām – Engem; nitya – mindig; yuktāḥ – elmerülők; upāsate – imádatban; śraddhayā – hittel; parayā – transzcendentális; upetāḥ – megáldottak; te – ők; me – Általam; yukta-tamāḥ – a yogában legtökéletesebbnek; matāḥ – tekintettek.

Превод

Fordítás

Върховният Бог каза: Тези, които съсредоточават ума си върху личностната ми форма и винаги ме обожават със силна, трансцендентална вяра, Аз приемам за най-съвършени.

Az Istenség Legfelsőbb Személyisége így szólt: Akik elméjüket személyes formámra rögzítik, s mindig nagy, transzcendentális hittel imádnak Engem, azokat a legtökéletesebbnek tekintem Én.

Коментар

Magyarázat

ПОЯСНЕНИЕ: В отговор на въпроса на Арджуна Кр̣ш̣н̣а ясно казва, че този, който се концентрира върху личностната му форма и го обожава с вяра и преданост, трябва да бъде считан за най-съвършен йогӣ. Дейностите на човек с такова Кр̣ш̣н̣а съзнание не се считат за материални, защото той прави всичко за Кр̣ш̣н̣а. Чистият предан е винаги активен. Той повтаря святите имена, слуша или чете книги за Кр̣ш̣н̣а, готви праса̄дам или пазарува за Кр̣ш̣н̣а, чисти храма или мие съдовете – каквото и да прави, всеки миг от живота му е посветен на Кр̣ш̣н̣а. Такава дейност е в пълно сама̄дхи.

Arjuna kérdésére Kṛṣṇa világos választ ad: az tekinthető a yogában a legtökéletesebbnek, aki az Ő személyes formájára összpontosítja figyelmét, valamint hittel és odaadással imádja Őt. Aki ily módon a Kṛṣṇa-tudatba merül, annak tettei nem anyagiak, mert mindent Kṛṣṇáért tesz. A tiszta bhakta állandóan tevékeny, s bármit csinál – Kṛṣṇa neveit énekli, Róla hall, Róla szóló könyvet olvas, esetleg prasādát főz, vagy épp elmegy a piacra, hogy vásároljon valamit Kṛṣṇának, néha a templomot takarítja, vagy az edényeket mosogatja –, egyetlen percet sem képes eltölteni Kṛṣṇa-tudatú tettek nélkül. Az ilyen tettek teljes samādhiban történnek.