Skip to main content

ТЕКСТ 2

TEXT 2

Текст

Verš

шрӣ-бхагава̄н ува̄ча
майи а̄вешя мано йе ма̄м
нитя-юкта̄ упа̄сате
шраддхая̄ парайопета̄с
те ме юктатама̄ мата̄х̣
śrī-bhagavān uvāca
mayy āveśya mano ye māṁ
nitya-yuktā upāsate
śraddhayā parayopetās
te me yukta-tamā matāḥ

Дума по дума

Synonyma

шрӣ-бхагава̄н ува̄ча – Бог, Върховната Личност, каза; майи – на мен; а̄вешя – установявайки; манах̣ – умът; йе – тези, които; ма̄м – мен; нитя – винаги; юкта̄х̣ – заети с; упа̄сате – обожават; шраддхая̄ – с вяра; парая̄ – трансцендентална; упета̄х̣ – надарени; те – те; ме – от мен; юкта-тама̄х̣ – най-съвършените в йога; мата̄х̣ – се считат.

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; mayi — na Mě; āveśya — upírající; manaḥ — mysl; ye — ti, kdo; mām — Mě; nitya — vždy; yuktāḥ — zaměstnaní; upāsate — uctívají; śraddhayā — vírou; parayā — transcendentální; upetāḥ — vybavení; te — oni; me — Mnou; yukta-tamāḥ — za nanejvýš dokonalé v yoze; matāḥ — jsou považováni.

Превод

Překlad

Върховният Бог каза: Тези, които съсредоточават ума си върху личностната ми форма и винаги ме обожават със силна, трансцендентална вяра, Аз приемам за най-съвършени.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ty, kdo upírají mysl na Mou osobní podobu a neustále Mě uctívají s velkou, transcendentální vírou, považuji za nanejvýš dokonalé.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕНИЕ: В отговор на въпроса на Арджуна Кр̣ш̣н̣а ясно казва, че този, който се концентрира върху личностната му форма и го обожава с вяра и преданост, трябва да бъде считан за най-съвършен йогӣ. Дейностите на човек с такова Кр̣ш̣н̣а съзнание не се считат за материални, защото той прави всичко за Кр̣ш̣н̣а. Чистият предан е винаги активен. Той повтаря святите имена, слуша или чете книги за Кр̣ш̣н̣а, готви праса̄дам или пазарува за Кр̣ш̣н̣а, чисти храма или мие съдовете – каквото и да прави, всеки миг от живота му е посветен на Кр̣ш̣н̣а. Такава дейност е в пълно сама̄дхи.

Jako odpověď na Arjunovu otázku Kṛṣṇa jasně říká, že ten, kdo se soustředí na Jeho osobní podobu a uctívá Ho s vírou a oddaností, má být považován za nanejvýš dokonalého v yoze. U osoby s tímto vědomím Kṛṣṇy nepřipadají v úvahu žádné hmotné činnosti, protože všechno dělá pro Kṛṣṇu. Čistý oddaný je stále činný. Někdy zpívá, jindy poslouchá opěvování nebo čte knihy o Kṛṣṇovi, někdy vaří prasādam nebo jde na trh koupit něco pro Kṛṣṇu, jindy vytírá chrám nebo myje nádobí — ať dělá cokoliv, nenechá uplynout ani okamžik, kdy by jeho činnosti nebyly zasvěceny Kṛṣṇovi. Toto jednání je na úrovni dokonalého samādhi.