Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 12.17

Текст

йо на хр̣ш̣яти на двеш̣т̣и
на шочати на ка̄ṅкш̣ати
шубха̄шубха-паритя̄гӣ
бхактима̄н ях̣ са ме приях̣

Дума по дума

ях̣ – този, който; на – никога; хр̣ш̣яти – радва се; на – никога; двеш̣т̣и – скърби; на – никога; шочати – оплаква се; на – никога; ка̄ṅкш̣ати – желае; шубха – от благоприятното; ашубха – и неблагоприятното; паритя̄гӣ – който се отказва; бхакти-ма̄н – предан; ях̣ – този, който; сах̣ – той е; ме – на мен; приях̣ – скъп.

Превод

Този, който не ликува и не скърби, не се оплаква и не копнее, отказва се и от благоприятните, и от неблагоприятните неща – такъв предан ми е много скъп.

Пояснение

Чистият предан нито се радва, нито страда заради материална печалба или загуба. Той не желае прекалено силно да има син или ученик и не скърби, ако не ги получи. Когато изгуби нещо, което му е много скъпо, не съжалява. Ако не постигне това, което иска, не се оплаква. Той остава неповлиян насред всякакви дейности – благоприятни, неблагоприятни и греховни. Готов е на всичко, за да удовлетвори Върховния Бог. Нищо не може да му попречи да извършва предано служене. Такъв предан е много скъп на Кр̣ш̣н̣а.