Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 12.11

Текст

атхаитад апи ашакто 'си
картум мад-йогам а̄шритах̣
сарва-карма-пхала-тя̄гам
татах̣ куру ята̄тмава̄н

Дума по дума

атха – дори, ако; етат – това; апи – също; ашактах̣ – неспособен; аси – ти си; картум – да изпълниш; мат – за мен; йогам – в предано служене; а̄шритах̣ – като приемеш убежище; сарва-карма – на всички дейности; пхала – от резултатите; тя̄гам – отречение; татах̣ – тогава; куру – извършваш; ята-а̄тма-ва̄н – установен в себето.

Превод

Ако обаче си неспособен да работиш с това съзнание за мен, опитай се да се откажеш от плодовете на труда си и потърси удовлетворение в себето.

Коментар

Човек може да не е в състояние дори да подпомага движението за Кр̣ш̣н̣а съзнание заради социални, семейни или религиозни причини, или поради други трудности. Ако някой реши да се посвети на Кр̣ш̣н̣а съзнание, може да се сблъска с неодобрение от страна на семейството си, както и с много други препятствия. На човек с такива проблеми се препоръчва да пожертва резултата от работата си за някаква добра кауза. Правилата за това са дадени във ведическите писания. Има много описания на жертвоприношения и специални церемонии по време на пълнолуние; има и специфична работа, при която се използва резултатът от предишната дейност. Така всеки може постепенно да се издигне до нивото на знанието. Дори ако не се интересува от дейностите в Кр̣ш̣н̣а съзнание, но дава дарения на някоя болница или на друга социална институция, той се отказва от постигнатите с мъка резултати от труда си. Това също се препоръчва тук, защото изоставяйки плодовете от дейността, той постепенно пречиства ума си и става способен да разбере Кр̣ш̣н̣а съзнание. Разбира се, Кр̣ш̣н̣а съзнание не зависи от никаква друга практика, защото този метод сам по себе си пречиства ума, но ако има пречки за практикуването му, човек трябва да жертва резултатите от дейността си. В такъв случай може да помагаме на ближните, да се трудим за благото на обществото, нацията, държавата и т.н., и така в бъдеще да стигнем до стадия на чисто предано служене на Върховния Бог. В Бхагавад-гӣта̄ (18.46) се казва: ятах̣ правр̣тир бхӯта̄на̄м – ако решиш да се жертваш в името на висша кауза, дори да не знаеш, че най-висшата кауза е Кр̣ш̣н̣а, постепенно, чрез жертвения метод, ще стигнеш до разбирането, че именно Кр̣ш̣н̣а е върховната кауза.