Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 12.10

Текст

абхя̄се`пй асамартхо`си
мат-карма-парамо бхава
мад-артхам апи карма̄н̣и
курван сиддхим ава̄псяси

Дума по дума

абхя̄се – практика; апи – дори ако; асамартхах̣ – неспособен; аси – ти си; мат-карма – моя работа; парамах̣ – посветена на; бхава – стани; мат-артхам – заради мен; апи – дори; карма̄н̣и – работа; курван – като извършваш; сиддхим – съвършенство; ава̄псяси – ти ще постигнеш.

Превод

Ако не можеш да следваш правилата на бхакти йога, тогава просто се опитай да работиш за мен, защото, като ми посветиш труда си, ще постигнеш съвършенство.

Коментар

Този, който е неспособен да следва регулиращите принципи на бхакти йога под ръководството на духовен учител, може също да се издигне до съвършения стадий, като работи за Върховния Бог. Как да се извършва тази работа, вече бе обяснено в петдесет и пети стих на единайсета глава. Човек трябва да е отзивчив към разпространението на Кр̣ш̣н̣а съзнание. Мнозина предани разпространяват Кр̣ш̣н̣а съзнание и се нуждаят от помощ. Ако някой не може да практикува регулиращите принципи на бхакти йога, нека се опита да подпомогне тази дейност. Всяко начинание изисква земя, капитал, организация и труд. Както в бизнеса човек се нуждае от помещение, от някакъв капитал, който да вложи, от труд и организация, така и в служенето на Кр̣ш̣н̣а са нужни същите неща. Единствената разлика е, че в материалния живот се работи за сетивно наслаждение. Същата работа може да се извършва за удовлетворение на Кр̣ш̣н̣а и това е духовна дейност. Ако някой има достатъчно пари, би могъл да помогне в изграждането на център или храм за разпространение на Кр̣ш̣н̣а съзнание, или при издаването на книги. Има различни полета за дейност в името на Кр̣ш̣н̣а и човек трябва да се стреми да участва в тези дейности. Ако не може да пожертва резултатите от труда си, би могъл да пожертва поне известен процент от тях за разпространението на Кр̣ш̣н̣а съзнание. Това доброволно служене на каузата на Кр̣ш̣н̣а съзнание ще му помогне да се издигне до по-висш стадий на любов към Бога и да постигне съвършенство.