Skip to main content

ТЕКСТ 7

第7節

Текст

テキスト

ихаика-стхам джагат кр̣тснам
пашя̄дя са-чара̄чарам
мама дехе гуд̣а̄кеша
яч ча̄няд драш̣т̣ум иччхаси
ihaika-sthaṁ jagat kṛtsnaṁ
paśyādya sa-carācaram
mama dehe guḍākeśa
yac cānyad draṣṭum icchasi

Дума по дума

Synonyms

иха – в това; ека-стхам – на едно място; джагат – Вселената; кр̣тснам – изцяло; пашя – виж; адя – веднага; са – с; чара – подвижни; ачарам – и неподвижните; мама – моето; дехе – в това тяло; гуд̣а̄кеша – о, Арджуна; ят – това, което; ча – също; анят – друго; драш̣т̣ум – да видиш; иччхаси – желаеш.

iha – in this; eka-stham – in one place; jagat – the universe; kṛtsnam – completely; paśya – see; adya – immediately; sa – with; cara – the moving; acaram – and not moving; mama – My; dehe – in this body; guḍākeśa – O Arjuna; yat – that which; ca – also; anyat – other; draṣṭum – to see; icchasi – you wish.

Превод

Translation

О, Арджуна, в това мое тяло ще откриеш желаното от теб. Тази вселенска форма ще ти представи всичко, което искаш да видиш в момента и което би искал да видиш в бъдеще. Всичко – подвижно и неподвижно – е тук на едно място.

アルジュナよ、見たいものは何でも即度に私のこの体のなかに見よ。現在見たいもの、将来見たくなるもの、動くもの動かぬものことごとく、我が宇宙普遍相(ヴィシュヴァ・ルーパ)は今一処において完全に君に示す。

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: Никой не може да види цялата Вселена, докато седи на едно място. Дори и най-напредналият учен не може да види какво става в другите части на Вселената. Но предан като Арджуна вижда всичко съществуващо във всяка част на Вселената. Кр̣ш̣н̣а му дава способността да види това, което пожелае – минало, настояще и бъдеще. Така по милостта на Кр̣ш̣н̣а Арджуна може да види всичко.

一つの場所に坐っていて宇宙全体を見ることなど、誰にもできない、最も秀れた科学者でさえも、宇宙の別な部分で何がおこっているか知ることはできない。しかし、アルジュ
ナのような献身者は、宇宙のどんな場所に何が存在するか、すべて知ることができる。過去、現在、未来にわたって、どんなことでも見たいものを見る力を可クリシュナが彼に与えたのだから。クリシュナの慈悲によって、いまアルジュナはあらゆるものを見ることができるのだ。