Skip to main content

ТЕКСТ 6

TEXT 6

Текст

Verš

пашя̄дитя̄н васӯн рудра̄н
ашвинау марутас татха̄
бахӯнй адр̣ш̣т̣а-пӯрва̄н̣и
пашя̄шчаря̄н̣и бха̄рата
paśyādityān vasūn rudrān
aśvinau marutas tathā
bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi
paśyāścaryāṇi bhārata

Дума по дума

Synonyma

пашя – виж; а̄дитя̄н – дванайсетте сина на Адити; васӯн – осемте Васу; рудра̄н – единайсетте форми на Рудра; ашвинау – двамата Ашвинӣ; марутах̣ – четиресет и деветте Марути (полубогове на вятъра); татха̄ – също; бахӯни – много; адр̣ш̣т̣а – които не си виждал; пӯрва̄н̣и – преди; пашя – виж; а̄шчаря̄н̣и – всички чудеса; бха̄рата – о, най-добър от Бха̄ратите.

paśya — pohleď; ādityān — na dvanáct synů Aditi; vasūn — osm Vasuů; rudrān — jedenáct podob Rudry; aśvinau — dva Aśvinī; marutaḥ — čtyřicet devět Marutů (polobohů vládnoucích větru); tathā — také; bahūni — mnohé; adṛṣṭa — které jsi nespatřil; pūrvāṇi — dříve; paśya — pohleď; āścaryāṇi — na všechny divy; bhārata — ó nejlepší z Bhāratovců.

Превод

Překlad

О, най-добър от Бха̄ратите, виж различните проявления на А̄дити, Васу, Рудра, Ашвинӣ-кума̄ра и на другите полубогове. Погледни многобройните удивителни неща, които никой никога не е виждал и чувал.

Ó nejlepší z Bhāratovců, pohlédni na různé projevy Ādityů, Vasuů, Rudrů, Aśvinī-kumārů a všech ostatních polobohů. Pohleď na mnohé divy, které dosud nikdo nikdy neviděl ani o nich neslyšel.

Коментар

Význam

ПОЯСНЕНИЕ: Макар Арджуна да е личен приятел на Кр̣ш̣н̣а и достатъчно образован, все пак не е възможно да знае всичко за него. Тук се казва, че хората никога не са чували, нито са знаели за всички тези удивителни форми и проявления. Сега Кр̣ш̣н̣а ги разкрива.

Přestože byl Arjuna Kṛṣṇův důvěrný přítel a nejpokročilejší ze všech učenců, nemohl o Kṛṣṇovi vědět vše. Zde se uvádí, že lidé o všech těchto podobách a projevech nikdy předtím neslyšeli a neznali je. Nyní Kṛṣṇa tyto úžasné podoby vyjevuje.