Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 11.53

Текст

на̄хам̇ ведаир на тапаса̄
на да̄нена на чеджяя̄
шакя евам̇-видхо драш̣т̣ум̇
др̣ш
̣т̣ава̄н аси ма̄м̇ ятха̄

Дума по дума

на – никога; ахам – Аз; ведаих̣ – с изучаване на Ведите; на – никога; тапаса̄ – със суров аскетизъм; на – никога; да̄нена – с благотворителност; на – никога; ча – също; иджяя̄ – с обожание; шакях̣ – е възможно; евам-видхах̣ – като това; драш̣т̣ум – да се види; др̣ш̣т̣ава̄н – виждайки; аси – ти си; ма̄м – мен; ятха̄ – както.

Превод

Формата, която виждаш с трансценденталните си очи, не може да бъде разбрана просто с изучаване на Ведите, със сурови въздържания, с благотворителност или обожание. Това не са начините, чрез които човек може да ме види такъв, какъвто съм.

Пояснение

Кр̣ш̣н̣а се появява пред родителите си Девакӣ и Васудева най-напред в четириръка форма и след това приема двуръката форма. Тази мистерия много трудно ще бъде разбрана без преданост или от атеисти. Изучаващите ведическата литература само за придобиване на граматично знание или академична квалификация не могат да разберат Кр̣ш̣н̣а. Той е неразбираем и за тези, които отиват в храма, за да му отдадат формална почит. Те посещават святото място, но не разбират Кр̣ш̣н̣а такъв, какъвто е. Кр̣ш̣н̣а може да бъде разбран единствено по пътя на преданото служене, както Той самият обяснява в следващия стих.