Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 11.5

Текст

шрӣ-бхагава̄н ува̄ча
пашя ме па̄ртха рӯпа̄н̣и
шаташо 'тха сахасрашах̣
на̄на̄-видха̄ни дивя̄ни
на̄на̄-варн̣а̄кр̣тӣни ча

Дума по дума

шрӣ-бхагава̄н ува̄ча – Бог, Върховната Личност, каза; пашя – просто виж; ме – моите; па̄ртха – о, сине на Пр̣тха̄; рӯпа̄н̣и – форми; шаташах̣ – стотици; атха – също; сахасрашах̣ – хиляди; на̄на̄-видха̄ни – разнообразни; дивя̄ни – божествени; на̄на̄ – разнообразни; варн̣а – цветове; а̄кр̣тӣни – форми; ча – също.

Превод

Върховната Божествена Личност каза: Мой скъпи Арджуна, о, сине на Пр̣тха̄, виж моето великолепие в стотици хиляди, различни божествени и многоцветни форми.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна пожелава да види Кр̣ш̣н̣а в неговата вселенска форма; тя е трансцендентална, но се явява само в космичното проявление и е подчинена на преходното време в материалната природа. Както тази материална природа бива проявена и непроявена, така и вселенската форма на Кр̣ш̣н̣а е проявена и непроявена. Тя не се намира вечно в духовното небе като другите му форми. Един предан няма силно желание да види вселенската форма, но тъй като Арджуна иска да види Кр̣ш̣н̣а по този начин, Кр̣ш̣н̣а му я разкрива. Не е възможно тази вселенска форма да бъде видяна от обикновен човек. Кр̣ш̣н̣а трябва да дари способността за това.