Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 11.44

Текст

тасма̄т пран̣амя пран̣идха̄я ка̄ям
праса̄дайе тва̄м ахам ӣшам ӣд̣ям
питева путрася сакхева сакхюх̣
приях̣ прия̄я̄рхаси дева сод̣хум

Дума по дума

тасма̄т – затова; пран̣амя – отдавайки почит; пран̣идха̄я – да легне; ка̄ям – тялото; праса̄дайе – моля за милост; тва̄м – на теб; ахам – аз; ӣшам – на Върховния Бог; ӣд̣ям – обожаван; пита̄ ива – както баща; путрася – със син; сакха̄ ива – както приятел; сакхюх̣ – с приятел; приях̣ – любима; прия̄я̄х̣ – с най-скъпа; архаси – Ти би трябвало; дева – мой Господи; сод̣хум – да понасяш.

Превод

Ти си Върховният Бог и всяко живо същество трябва да те обожава. Затова аз падам пред теб, отдавам смирените си почитания и те моля за милост. Както бащата понася дързостта на сина си, приятелят – грубостта на приятеля си, а съпругът – небрежността на жена си, моля те, понеси и Ти оскърбленията, които може да съм извършил към теб.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Преданите на Кр̣ш̣н̣а са в различни взаимоотношения с него: някои се отнасят към Кр̣ш̣н̣а като към син, други като към съпруг, приятел или господар. Връзката между Кр̣ш̣н̣а и Арджуна е приятелска. Както бащата търпи, както съпругът и господарят търпят, така и Кр̣ш̣н̣а търпи.