Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 11.4

Текст

манясе яди тач чхакям
мая̄ драш̣т̣ум ити прабхо
йогешвара тато ме твам
дарша
я̄тма̄нам авяям

Дума по дума

манясе – Ти мислиш; яди – ако; тат – че; шакям – е възможно; мая̄ – от мен; драш̣т̣ум – да бъде видяна; ити – така; прабхо – о, Господи; йога-ӣшвара – о, господарю на мистичните сили; татах̣ – тогава; ме – на мен; твам – Ти; даршая – покажи; а̄тма̄нам – твоето себе; авяям – вечно.

Превод

О, мой Господи, о, господарю на мистичните сили, ако мислиш, че мога да видя космичната ти форма, бъди милостив да ми покажеш това неограничено вселенско себе.

Коментар

Казват, че човек не може да види, да чуе, да възприеме, нито да разбере Върховния Бог, Кр̣ш̣н̣а, с материалните си сетива. Но ако от самото начало се занимава с трансцендентално любовно служене, той би могъл да го види, ако Бог му се разкрие. Всяко живо същество е само духовна искра и няма как да види или да разбере Върховния. Преданият Арджуна не се уповава на мисловните си способности; нещо повече – признава ограничените си възможности на живо същество и съзнава непостижимото могъщество на Кр̣ш̣н̣а. Арджуна успява да проумее, че за живото същество е невъзможно да разбере неограничената безкрайност. Ако Безкрайният милостиво разкрие себе си, бихме могли да разберем природата му. Думата йогешвара е много важна, тя посочва невъобразимото могъщество на Бога. Той е безграничен, но ако поиска, може милостиво да разкрие себе си. Ето защо Арджуна моли за невъобразимата милост на Кр̣ш̣н̣а. Той не му нарежда. Кр̣ш̣н̣а не е длъжен да се разкрие, докато не му се отдадем напълно в Кр̣ш̣н̣а съзнание и не започнем да му служим. Затова е невъзможно личности, разчитащи на задълбочените си размишления, да видят Кр̣ш̣н̣а.