Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 11.4

Текст

манясе яди тач чхакям
мая̄ драш̣т̣ум ити прабхо
йогешвара тато ме твам
дарша
я̄тма̄нам авяям

Дума по дума

манясе – Ти мислиш; яди – ако; тат – че; шакям – е възможно; мая̄ – от мен; драш̣т̣ум – да бъде видяна; ити – така; прабхо – о, Господи; йога-ӣшвара – о, господарю на мистичните сили; татах̣ – тогава; ме – на мен; твам – Ти; даршая – покажи; а̄тма̄нам – твоето себе; авяям – вечно.

Превод

О, мой Господи, о, господарю на мистичните сили, ако мислиш, че мога да видя космичната ти форма, бъди милостив да ми покажеш това неограничено вселенско себе.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Казват, че човек не може да види, да чуе, да възприеме, нито да разбере Върховния Бог, Кр̣ш̣н̣а, с материалните си сетива. Но ако от самото начало се занимава с трансцендентално любовно служене, той би могъл да го види, ако Бог му се разкрие. Всяко живо същество е само духовна искра и няма как да види или да разбере Върховния. Преданият Арджуна не се уповава на мисловните си способности; нещо повече – признава ограничените си възможности на живо същество и съзнава непостижимото могъщество на Кр̣ш̣н̣а. Арджуна успява да проумее, че за живото същество е невъзможно да разбере неограничената безкрайност. Ако Безкрайният милостиво разкрие себе си, бихме могли да разберем природата му. Думата йогешвара е много важна, тя посочва невъобразимото могъщество на Бога. Той е безграничен, но ако поиска, може милостиво да разкрие себе си. Ето защо Арджуна моли за невъобразимата милост на Кр̣ш̣н̣а. Той не му нарежда. Кр̣ш̣н̣а не е длъжен да се разкрие, докато не му се отдадем напълно в Кр̣ш̣н̣а съзнание и не започнем да му служим. Затова е невъзможно личности, разчитащи на задълбочените си размишления, да видят Кр̣ш̣н̣а.