Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 11.19

Текст

ана̄ди-мадхя̄нтам ананта-вӣрям
ананта-ба̄хум̇ шаши-сӯря-нетрам
пашя̄ми тва̄м̇ дӣпта-хута̄ша-вактрам̇
сва-теджаса̄ вишвам идам̇ тапантам

Дума по дума

ана̄ди – без начало; мадхя – среда; антам – или край; ананта – безгранично; вӣрям – величие; ананта – безброй; ба̄хум – ръце; шаши – Луната; сӯря – и Слънцето; нетрам – очи; пашя̄ми – виждам; тва̄м – теб; дӣпта – пламтящ; хута̄ша-вактрам – огън излиза от устата ти; сва-теджаса̄ – от твоето сияние; вишвам – Вселена; идам – тази; тапантам – изгаря.

Превод

Ти си без начало, без среда и без край. Славата ти е безгранична. Ти имаш безброй ръце, а Слънцето и Луната са твоите очи. Виждам как от устата ти излиза пламтящ огън, изпепеляващ цялата Вселена със собственото си сияние.

Пояснение

Шестте съвършенства на Върховната Божествена Личност са безгранични. Тук, както и на много други места има повторение, но според писанията да се говори многократно за величието на Кр̣ш̣н̣а, не е стилистична грешка. Известно е, че по време на объркване, учудване или голям екстаз, едни и същи думи се повтарят отново и отново – това не е недостатък.