Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 11.18

Текст

твам акш̣арам парамам ведитавям
твам ася вишвася парам нидха̄нам
твам авяях̣ ша̄швата-дхарма-гопта̄
сана̄танас твам пуруш
̣о мато ме

Дума по дума

твам – Ти; акш̣арам – непогрешимият; парамам – върховен; ведитавям – да бъде осъзнат; твам – Ти; ася – на тази; вишвася – Вселена; парам – върховна; нидха̄нам – основа; твам – Ти; авяях̣ – неизчерпаем; ша̄швата-дхарма-гопта̄ – поддръжник на вечната религия; сана̄танах̣ – вечен; твам – Ти; пуруш̣ах̣ – Върховната Личност; матах̣ ме – това е моето мнение.

Превод

Ти си висшата цел на познанието. Ти си крайното убежище за цялата Вселена. Ти си неизчерпаем, Ти си предвечният. Ти си поддръжникът на вечната религия, Божествената Личност. Това е моето мнение.