Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 11.17

Текст

кирӣт̣инам гадинам чакрин̣ам ча
теджо-ра̄шим сарвато дӣптимантам
пашя̄ми тва̄м дурнирӣкш̣ям саманта̄д
дӣпта̄нала̄рка-дютим апрамеям

Дума по дума

кирӣт̣инам – с шлемове; гадинам – с боздугани; чакрин̣ам – с дискове; ча – и; теджах̣-ра̄шим – сияние; сарватах̣ – на всички страни; дӣпти-мантам – блестящо; пашя̄ми – виждам; тва̄м – Ти; дурнирӣкш̣ям – трудно да бъде видяно; саманта̄т – навсякъде; дӣпта-анала – пламтящ огън; арка – на слънцето; дютим – светлината; апрамеям – неизмерима.

Превод

Трудно е да бъде видяна твоята форма поради заслепяващото ѝ сияние, излъчвано във всички посоки като пламтящ огън или неизмеримия блясък на Слънцето. И все пак аз виждам навсякъде тази сияеща форма, украсена с различни корони, боздугани и дискове.