Skip to main content

ТЕКСТ 15

第15節

Текст

テキスト

арджуна ува̄ча
пашя̄ми дева̄мс тава дева дехе
сарва̄мс татха̄ бхӯта-вишеш̣а-сангха̄н
брахма̄н̣ам ӣшам камала̄сана-стхам
р̣ш̣ӣмш ча сарва̄н урага̄мш ча дивя̄н
arjuna uvāca
paśyāmi devāṁs tava deva dehe
sarvāṁs tathā bhūta-viśeṣa-saṅghān
brahmāṇam īśaṁ kamalāsana-stham
ṛṣīṁś ca sarvān uragāṁś ca divyān

Дума по дума

Synonyms

арджунах̣ ува̄ча – Арджуна каза; пашя̄ми – виждам; дева̄н – всички полубогове; тава – твоето; дева – о, Господи; дехе – в тялото; сарва̄н – всички; татха̄ – също; бхӯта – живи същества; вишеш̣а-сангха̄н – събрани по особен начин; брахма̄н̣ам – Господ Брахма̄; ӣшам – Господ Шива; камала-а̄сана-стхам – седнал върху лотосов цвят; р̣ш̣ӣн – всички велики мъдреци; ча – също; сарва̄н – всички; урага̄н – змии; ча – също; дивя̄н – божествени.

arjunaḥ uvāca – Arjuna said; paśyāmi – I see; devān – all the demigods; tava – Your; deva – O Lord; dehe – in the body; sarvān – all; tathā – also; bhūta – living entities; viśeṣa-saṅghān – specifically assembled; brahmāṇam – Lord Brahmā; īśam – Lord Śiva; kamala-āsana-stham – sitting on the lotus flower; ṛṣīn – great sages; ca – also; sarvān – all; uragān – serpents; ca – also; divyān – divine.

Превод

Translation

Арджуна каза: Мой скъпи Бог Кр̣ш̣н̣а, виждам събрани в твоето тяло всички полубогове и другите живи същества. Виждам Брахма̄, седнал върху лотосовия цвят, също и Господ Шива, всички мъдреци и божествените змии.

アルジュナは言う。――愛する主クリシュナよ、あなたの体内にあらゆるデーヴァとそジーヴァの他の多種多様な生物が見える。蓮華の上に坐すブラフマーも、主シヴァも、あらゆる聖者も、そして聖なる蛇たちも。

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна вижда всичко във Вселената, включително Брахма̄, първото живо същество, и божествената змия, върху която лежи Гарбходака-ша̄йӣ Виш̣н̣у в по-долните области на Вселената. Това змийско ложе се нарича Ва̄суки. Има също и други змии, известни като Ва̄суки. Арджуна вижда всичко: от Гарбходака-ша̄йӣ Виш̣н̣у до най-горната част на Вселената, до подобната на лотос планета, където живее Брахма̄, първото същество. Това означава, че Арджуна стои в колесницата си, но вижда всичко от край до край благодарение милостта на Върховния Бог Кр̣ш̣н̣а.

宇宙に存在するものすべてをアルジュナは見た。宇宙の最初の生物であるブラフマー、それから宇宙の下層に、あの聖なる蛇を。その上にガルボダカシャーイー・ヴィシュヌが
横たわっているのだ。この蛇の寝床を〃ヴァースキ〃と呼んでいる。その他にもヴァースキと呼ばれている蛇たちがいる。アルジュナはガルボダカシャーイー・ヴィシュヌから上の方、宇宙の最高所にある蓮華の惑星に、宇宙最初の生物ブラフマーが住んでいるのを見た。ということは、宇宙の始めから終りまで何もかもアルジュナは見ることができた、ということだ。戦場で、戦車の上に坐ったままで。これは至上主クリシュナの恩寵があってこそ、なし得たことだ。