Skip to main content

ТЕКСТ 27

TEXT 27

Текст

Tekst

уччаих̣шравасам ашва̄на̄м
виддхи ма̄м амр̣тодбхавам
аира̄ватам гаджендра̄н̣а̄м
нара̄н̣а̄м ча нара̄дхипам
uccaiḥśravasam aśvānāṁ
viddhi mām amṛtodbhavam
airāvataṁ gajendrāṇāṁ
narāṇāṁ ca narādhipam

Дума по дума

Synoniemen

уччаих̣шравасам – Уччаих̣шрава̄; ашва̄на̄м – сред конете; виддхи – известен; ма̄м – Аз; амр̣та-удбхавам – създаден при разбиване на океана; аира̄ватам – Аира̄вата; гаджа-индра̄н̣а̄м – от величествените слонове; нара̄н̣а̄м – сред човешките същества; ча – и; нара-адхипам – царят.

uccaiḥśravasam — Uccaiḥśravā; aśvānām — van alle paarden; viddhi — weet; mām — Mij; amṛta-udbhavam — voortgekomen uit het karnen van de oceaan; airāvatam — Airāvata; gaja-indrāṇām — van voorname olifanten; narāṇām — onder alle mensen; ca — en; nara-adhipam — de koning.

Превод

Vertaling

От конете Аз съм известен като Уччаих̣шрава̄, създаден при разбиването на океана за нектар. От величествените слонове Аз съм Аира̄вата, а сред хората Аз съм монархът.

Weet dat Ik onder paarden Uccaiḥśravā ben, die voortgebracht werd tijdens het karnen van de oceaan voor nectar. Onder voorname olifanten ben Ik Airāvata en onder de mensen ben Ik de koning.

Коментар

Betekenisverklaring

ПОЯСНЕНИЕ: Веднъж преданите полубогове и демоните (асурите) разбивали океана. В резултат се отделили нектар и отрова. Бог Шива изпил отровата, а от нектара били създадени много същества, сред които и конят Уччаих̣шрава̄. Друго животно, създадено от нектара, е слонът Аира̄вата. Тъй като и двете животни са родени от нектара, те имат особено значение и са представители на Кр̣ш̣н̣а.

De toegewijde halfgoden en de demonen (asura’s) hielden zich eens bezig met het karnen van de zee. Dit karnen produceerde nectar en vergif en Heer Śiva dronk het vergif. Uit de nectar kwamen vele wezens voort, waaronder een paard dat Uccaiḥśravā werd genoemd. Een ander dier dat uit de nectar werd voortgebracht was een olifant genaamd Airāvata. Omdat deze twee dieren werden voortgebracht uit de nectar, hebben ze een speciale betekenis en vertegenwoordigen ze Kṛṣṇa.

Сред хората представител на Кр̣ш̣н̣а е царят, защото Кр̣ш̣н̣а е поддръжник на Вселената, а царете, избирани заради божествените им качества, поддържат реда в царствата си. Царе като Маха̄ра̄джа Юдхиш̣т̣хира, Маха̄ра̄джа Парӣкш̣ит и Бог Ра̄ма били изключително благочестиви и винаги са мислели за благоденствието на поданиците си. Ведическата литература приема царя за представител на Бога. В настоящата епоха с упадъка на религиозните принципи запада и монархията и на практика тя вече не съществува. Трябва да е ясно, че в миналото, при управлението на благочестивите царе, хората са били по-щастливи.

Onder de mensen wordt Kṛṣṇa vertegenwoordigd door de koning, omdat Kṛṣṇa de instandhouder van het universum is, en de koningen, die op grond van hun goddelijke kwaliteiten zijn aangesteld, zijn de instandhouders van hun koninkrijken. Koningen als Mahārāja Yudhiṣṭhira, Mahārāja Parīkṣit en Heer Rāma waren allemaal zeer rechtvaardige koningen, die altijd aan het welzijn van de bevolking dachten. In de Vedische literatuur wordt de koning gezien als de vertegenwoordiger van God, maar in dit tijdperk is de monarchie met de verloedering van religieuze principes in verval geraakt en is ze tegenwoordig afgeschaft. In het verleden waren de mensen echter gelukkiger onder rechtvaardige koningen.