Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 10.27

Текст

уччаих̣шравасам ашва̄на̄м
виддхи ма̄м амр̣тодбхавам
аира̄ватам гаджендра̄н̣а̄м
нара̄н̣а̄м ча нара̄дхипам

Дума по дума

уччаих̣шравасам – Уччаих̣шрава̄; ашва̄на̄м – сред конете; виддхи – известен; ма̄м – Аз; амр̣та-удбхавам – създаден при разбиване на океана; аира̄ватам – Аира̄вата; гаджа-индра̄н̣а̄м – от величествените слонове; нара̄н̣а̄м – сред човешките същества; ча – и; нара-адхипам – царят.

Превод

От конете Аз съм известен като Уччаих̣шрава̄, създаден при разбиването на океана за нектар. От величествените слонове Аз съм Аира̄вата, а сред хората Аз съм монархът.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Веднъж преданите полубогове и демоните (асурите) разбивали океана. В резултат се отделили нектар и отрова. Бог Шива изпил отровата, а от нектара били създадени много същества, сред които и конят Уччаих̣шрава̄. Друго животно, създадено от нектара, е слонът Аира̄вата. Тъй като и двете животни са родени от нектара, те имат особено значение и са представители на Кр̣ш̣н̣а.

Сред хората представител на Кр̣ш̣н̣а е царят, защото Кр̣ш̣н̣а е поддръжник на Вселената, а царете, избирани заради божествените им качества, поддържат реда в царствата си. Царе като Маха̄ра̄джа Юдхиш̣т̣хира, Маха̄ра̄джа Парӣкш̣ит и Бог Ра̄ма били изключително благочестиви и винаги са мислели за благоденствието на поданиците си. Ведическата литература приема царя за представител на Бога. В настоящата епоха с упадъка на религиозните принципи запада и монархията и на практика тя вече не съществува. Трябва да е ясно, че в миналото, при управлението на благочестивите царе, хората са били по-щастливи.