Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 10.26

Текст

ашваттхах̣ сарва-вр̣кш̣а̄н̣а̄м̇
деварш̣ӣн̣а̄м̇ ча на̄радах̣
гандхарва̄н̣а̄м̇ читраратхах̣
сиддха̄на̄м̇ капило муних̣

Дума по дума

ашваттхах̣ – баняново дърво; сарва-вр̣кш̣а̄н̣а̄м – от всички дървета; дева-р̣ш̣ӣн̣а̄м – от мъдреците сред полубоговете; ча – и; на̄радах̣ – На̄рада; гандхарва̄н̣а̄м – от жителите на планетата Гандхарва; читраратхах̣ – Читраратха; сиддха̄на̄м – от съвършените; капилах̣ муних̣ – Капила Муни.

Превод

От всички дървета Аз съм баняновото дърво, а от мъдреците сред полубоговете Аз съм На̄рада. От Гандхарвите съм Читраратха, а сред съвършените същества съм мъдрецът Капила.

Пояснение

Баняновото дърво (ашваттха) е едно от най-високите и красиви дървета и хората в Индия често го почитат във всекидневните си сутрешни ритуали. Сред полубоговете те почитат На̄рада, считан за най-великия предан във Вселената. Той е символ на Кр̣ш̣н̣а като предан. Планетата Гандхарва е населена от същества, които пеят прекрасно, и между тях най-добрият певец е Читраратха. Сред съвършените живи същества представител на Кр̣ш̣н̣а е Капила, синът на Девахӯти. Той е инкарнация на Кр̣ш̣н̣а и философията му е изложена в Шрӣмад Бха̄гаватам. По-късно става известен друг Капила, но неговото учение е атеистично. Така че между двамата няма нищо общо.