Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 10.25

Текст

махарш̣ӣн̣а̄м бхр̣гур ахам
гира̄м асмй екам акш̣арам
ягя̄на̄м джапа-ягьо 'сми
стха̄вара̄н̣а̄м хима̄лаях̣

Дума по дума

маха̄-р̣ш̣ӣн̣а̄м – сред великите мъдреци; бхр̣гух̣ – Бхр̣гу; ахам – Аз съм; гира̄м – от вибрациите; асми – Аз съм; екам акш̣арампран̣ава; ягя̄на̄м – от жертвоприношенията; джапа-ягях̣ – повтарянето на святите имена; асми – Аз съм; стха̄вара̄н̣а̄м – от неподвижните неща; хима̄лаях̣ – Хима̄лаите.

Превод

От великите мъдреци Аз съм Бхр̣гу, а от звуковите вибрации Аз съм трансценденталната ом. От жертвоприношенията Аз съм повтарянето на святите имена (джапа), а от неподвижните неща съм Хима̄лаите.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Брахма̄, първото същество във Вселената, създава няколко синове, които да размножат различните форми на живот. От тези синове Бхр̣гу е най-могъщият мъдрец. Сред трансценденталните вибрации, ом (омка̄ра) представя Кр̣ш̣н̣а. От всички жертвоприношения повтарянето на Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а Кр̣ш̣н̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе е най-чистото представяне на Кр̣ш̣н̣а. Понякога Ведите препоръчват жертвоприношения на животни, но при жертвоприношението Харе Кр̣ш̣н̣а, Харе Кр̣ш̣н̣а няма никакво насилие. То е най-простото и най-чистото. Всичко най-възвишено в света представя Кр̣ш̣н̣а. Така и Хималаите, най-високите планини в света, също го представят. Планината Меру беше спомената в предишния стих, но Меру понякога се движи, докато Хималаите остават винаги неподвижни. В този смисъл Хималаите превъзхождат Меру.