Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 10.24

Текст

пуродхаса̄м̇ ча мукхям̇ ма̄м̇
виддхи па̄ртха бр̣хаспатим
сена̄нӣна̄м ахам̇ скандах̣
сараса̄м асми са̄гарах̣

Дума по дума

пуродхаса̄м – от жреците; ча – също; мукхям – главният; ма̄м – мен; виддхи – разбери; па̄ртха – о, сине на Пр̣тха̄; бр̣хаспатим – Бр̣хаспати; сена̄нӣна̄м – от всички главнокомандващи; ахам – Аз съм; скандах̣ – Ка̄ртикея; сараса̄м – от водните басейни; асми – Аз съм; са̄гарах̣ – океанът.

Превод

От жреците, о, Арджуна, знай, че Аз съм главният, Бр̣хаспати. От генералите Аз съм Ка̄ртикея, а от водните басейни Аз съм океанът.

Пояснение

Индра е главният полубог на райските планети, известен като цар на рая. Планетата, на която царува, се нарича Индралока. Бр̣хаспати е жрецът на Индра и понеже Индра стои начело на всички царе, то и Бр̣хаспати стои начело на всички жреци. Както Индра е главният между царете, така и Сканда, или Ка̄ртикея, синът на Па̄рватӣ и Бог Шива, е начело на всички главнокомандващи. А от водните басейни най-голям е океанът. Тези представители на Кр̣ш̣н̣а само загатват за величието му.