Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 10.23

Текст

рудра̄н̣а̄м шанкараш ча̄сми
виттешо якш̣а-ракш̣аса̄м
васӯна̄м па̄вакаш ча̄сми
мерух̣ шикхарин̣а̄м ахам

Дума по дума

рудра̄н̣а̄м – от всички Рудри; шанкарах̣ – Бог Шива; ча – също; асми – Аз съм; витта-ӣшах̣ – владетелят на съкровищата на полубоговете; якш̣а-ракш̣аса̄м – от Якш̣ите и Ра̄кш̣асите; васӯна̄м – от всички Васу; па̄ваках̣ – огън; ча – също; асми – Аз съм; мерух̣ – Меру; шикхарин̣а̄м – от всички планини; ахам – Аз съм.

Превод

От Рудрите Аз съм Бог Шива; от Якш̣ите и Ра̄кш̣асите съм владетелят на богатствата (Кувера); от всички Васу Аз съм огънят (Агни); от планините Аз съм Меру.

Коментар

Има единайсет Рудри, сред които Шанкара, Шива, е главният. Той е инкарнация на Върховния Бог и отговаря за гун̣ата на невежеството във Вселената. Начело на Якш̣ите и Ра̄кш̣асите стои Кувера, ковчежникът на полубоговете; той представя Върховния Бог. Меру е планината, известна с изключителните си природни богатства.