Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 10.2

Текст

на ме видух̣ сура-ган̣а̄х̣
прабхавам на махарш̣аях̣
ахам а̄дир хи дева̄на̄м
махарш̣ӣн̣а̄м ча сарвашах̣

Дума по дума

на – никога; ме – моите; видух̣ – знаят; сура-ган̣а̄х̣ – полубоговете; прабхавам – произход, съвършенства; на – никога; маха̄-р̣ш̣аях̣ – велики мъдреци; ахам – Аз съм; а̄дих̣ – произходът; хи – със сигурност; дева̄на̄м – на полубоговете; маха̄-р̣ш̣ӣн̣а̄м – на великите мъдреци; ча – също; сарвашах̣ – във всяко отношение.

Превод

Нито полубоговете, нито великите мъдреци познават моя произход и съвършенства, защото във всяко отношение Аз съм източникът на полубоговете и мъдреците.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Както се казва в Брахма самхита̄, Бог Кр̣ш̣н̣а е Върховният Бог. Никой не е по-велик от него; Той е причината на всички причини. А тук Бог лично заявява, че е причина за появата на полубоговете и мъдреците. Дори полубоговете и великите мъдреци не разбират Кр̣ш̣н̣а. Те не могат да разберат неговото име и личност, а какво остава за т.нар. учени от тази мъничка планета. Никой не може да разбере защо Върховният Бог идва на Земята като обикновено човешко същество и извършва такива изключителни, необикновени неща. Така че начетеността не е необходимо условие за осъзнаването на Кр̣ш̣н̣а. Дори полубоговете и великите мъдреци са се опитвали да разберат Кр̣ш̣н̣а чрез умозрителни размишления и не са успявали. В Шрӣмад Бха̄гаватам също ясно се казва, че великите полубогове не разбират Върховната Божествена Личност. Разсъждавайки в границите на несъвършените си сетива, те могат да стигнат до имперсонално заключение за нещо непроявено от трите гун̣и на материалната природа или да си въобразяват друго с умозрителни съждения, но да разберат Кр̣ш̣н̣а с такива глупави размишления, е невъзможно.

Така Господ косвено казва на желаещия да узнае Абсолютната Истина: „Тук Аз присъствам като Върховната Божествена Личност. Аз съм Върховният“. Това трябва да е ясно. Въпреки че никой не може да разбере невъобразимия, лично представящ се Бог, все пак Той съществува. Всъщност ние можем да разберем Кр̣ш̣н̣а – вечния, изпълнен с блаженство и знание – просто като изучаваме неговите думи в Бхагавад-гӣта̄ и Шрӣмад Бха̄гаватам. До схващането за Бога като за някаква ръководеща сила или безличностен Брахман могат да стигнат личности, намиращи се в неговата по-нисша енергия; но Божествената Личност може да се възприеме само ако човек е на трансцендентална позиция.

Тъй като повечето хора не могат да разберат Кр̣ш̣н̣а в действителното му положение, поради безпричинната си милост Той идва на Земята, за да покаже благосклонност към такива умозрителни философи. Но въпреки необикновените дейности на Върховния Бог тези мислители, замърсени от материалната енергия, продължават да приемат безличностния Брахман за Върховен. Само преданите, напълно отдадени на Върховния Бог, могат да разберат по негова милост, че Той е Кр̣ш̣н̣а. Преданите не се интересуват от схващането за Бога като за безличностен Брахман. Тяхната вяра и преданост ги води до пряко отдаване на Върховния и по безпричинната милост на Бога те могат да разберат Кр̣ш̣н̣а. Никой друг не може да го разбере. Дори великите мъдреци потвърждават: „Какво е а̄тма̄, какво е Върховният? Върховният е този, когото трябва да обожаваме“.