Skip to main content

ТЕКСТ 23

제23절

Текст

원문

йотсяма̄на̄н авекш̣е 'хам
я ете 'тра сама̄гата̄х̣
дха̄ртара̄ш̣т̣рася дурбуддхер
юддхе прия-чикӣрш̣авах̣
욧샤마나나 벡쉐’함 yotsyamānān avekṣe ’haṁ
야 에 떼’뜨라 사마가따하 ya ete ’tra samāgatāḥ
다르따라쉬뜨라샤 두르붇데르 dhārtarāṣṭrasya durbuddher
윧데 쁘리야-찌끼르샤바하 yuddhe priya-cikīrṣavaḥ

Дума по дума

동의어

йотсяма̄на̄н – тези, които ще се сражават; авекш̣е – нека да видя; ахам – аз; йе – които; ете – всички; атра – тук; сама̄гата̄х̣ – събрани; дха̄ртара̄ш̣т̣рася – заради сина на Дхр̣тара̄ш̣т̣ра; дурбуддхех̣ – злонамереният; юддхе – в сражението; прия – добре; чикӣрш̣авах̣ – с желание.

욧샤마나난: 싸울 자, 아벡쉐: 어디 보자, 아함: 나, 예: 누구, 에떼: 그것들, 아뜨라: 여기, 사마가따하: 모였다, 다르따라쉬뜨라샤: 드리따라쉬뜨라의 아들들, 두르붇데헤: 사악한 마음의, 윧데: 싸움에서, 쁘리야: 잘하는,  찌끼르샤바하: 희망하는.

Превод

번역

Нека видя тези, които са дошли да воюват с нас, за да угодят на злонамерения син на Дхр̣итара̄ш̣т̣ра.

사악한 마음을 가진 드리따라쉬뜨라 아들의 환심을 사고자 전쟁을 하러 여기 모인 자들을 어디 보자.

Коментар

주석

ПОЯСНЕНИЕ: За никого не било тайна, че Дурьодхана, подкрепян от баща си Дхр̣тара̄ш̣т̣ра, с подли интриги се опитвал да узурпира царството на Па̄н̣д̣авите. Затова всички, взели страната на Дурьодхана, били същите като него. Арджуна искал да ги види преди началото на битката, за да узнае кои са те, но нямал намерение да води преговори за мир. Той пожелал да ги види, за да прецени и силата на противника, въпреки че бил уверен в победата, защото Кр̣ш̣н̣а стоял до него.

듀로다나가 그의 아버지 드리따라쉬뜨라와 합심하여 사악한 계략으로 빤다바들의 왕국을 강탈하고자 했다는 것은 널리 알려진 비밀이었다. 그러므로 듀로다나 측에 가담한 모든 사람은 같은 부류의 인간들이었음이 틀림없다. 아르주나는 전쟁을 시작하기 전에 그들이 누구인지 알고자 했을 뿐, 그들에게 평화 협상을 제안하려는 의도는 아니었다. 끄리쉬나가 자기편에 있기에 아르주나는 승리를 아주 확신했지만 자기가 맞서야 할 적의 힘을 평가하고자 한 것 또한 사실이다.