Skip to main content

ТЕКСТ 23

第23節

Текст

テキスト

йотсяма̄на̄н авекш̣е 'хам
я ете 'тра сама̄гата̄х̣
дха̄ртара̄ш̣т̣рася дурбуддхер
юддхе прия-чикӣрш̣авах̣
yotsyamānān avekṣe ’haṁ
ya ete ’tra samāgatāḥ
dhārtarāṣṭrasya durbuddher
yuddhe priya-cikīrṣavaḥ

Дума по дума

Synonyms

йотсяма̄на̄н – тези, които ще се сражават; авекш̣е – нека да видя; ахам – аз; йе – които; ете – всички; атра – тук; сама̄гата̄х̣ – събрани; дха̄ртара̄ш̣т̣рася – заради сина на Дхр̣тара̄ш̣т̣ра; дурбуддхех̣ – злонамереният; юддхе – в сражението; прия – добре; чикӣрш̣авах̣ – с желание.

yotsyamānān —戦おうとしている者たち; avekṣe —見せよ; aham —私; ye — (〜である)人; ete —人々; atra — ここに; samāgatāḥ—集まった; dhārtarāṣṭrasya — ドリタラーシュトラの息子のために; durbuddheḥ —邪悪な心を持った; yuddhe — 戦いにおいて; priya — well;cikīrṣavaḥ —望んで

Превод

Translation

Нека видя тези, които са дошли да воюват с нас, за да угодят на злонамерения син на Дхр̣итара̄ш̣т̣ра.

またドリタラーシュトラの邪悪な心を持つ息子たちに味方をして戦おうと、ここに集まってきた人々を見せて下さい

Коментар

Purport

ПОЯСНЕНИЕ: За никого не било тайна, че Дурьодхана, подкрепян от баща си Дхр̣тара̄ш̣т̣ра, с подли интриги се опитвал да узурпира царството на Па̄н̣д̣авите. Затова всички, взели страната на Дурьодхана, били същите като него. Арджуна искал да ги види преди началото на битката, за да узнае кои са те, но нямал намерение да води преговори за мир. Той пожелал да ги види, за да прецени и силата на противника, въпреки че бил уверен в победата, защото Кр̣ш̣н̣а стоял до него.

ドゥルヨーダナは妖計を用いてパーンドゥ兄弟から領地を強奪しようとしました。父ドリタラーシュトラもそれに同調した、このことは公然の秘密なのですから、それを承知の上でドゥルヨーダナに味方した人々は、彼らと同じ羽の鳥、同類です。いったいどういう人たちが来ているのか、アルジュナは戦う前に知りたいと思いました。もちろん今さら和平交渉をしようなどとは考えてもいません。クリシュナが傍らについていてくれるからには、勝利を確信して露ほども疑っていませんが、相手の強さを一応判定してみたかったのです。